1222-Bethelschool

< vorige |  index  |  volgende >

Foto 1222-Bethelschool 1947 (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: Hans Ribbers5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20: Henny Meijer
21: 22: Corrie Ribbers23: 24: 25:
26: 27: 28: 29:

Collectie: Henny Meijer, Venray (toegevoegd 12-6-2011)

Ik denk en meen mij te herinneren dat per juffrouw één klas was toebedeeld. Het was 1947 en de wijken waren druk bevolkt omdat door het bombardement 5000 huizen in Nijmegen verloren zijn gegaan en men vaak moest inwonen. Ook waren schoolgebouwen schaars. Bethel was een Protestant-Christelijke kleuterschool in een Nijmegen dat merendeels R.K. was.
Bethel was daarom min of meer een "streekschool" en de leerlingen kwamen uit de Biezenstraat tot en met de Wolfskuilseweg. Het alternatief was de verderaf gelegen kerkwijk Hees.
Op bovenstaande foto staat op de keerzijde de "kleine klas van de Zondagsschool" ("Foto Modern, J.A. Croonen, Nijmegen") in de voortuin van de Bethelschool, met links de zijmuur van het Bethel-kerkje. De buurman (Ds Oskamp) woonde met zijn gezin rechts in het huis van de dominee. Dit betekende dat als de ouders zondags naar de kerkdienst gingen, de kleine kinderen bij de Zondagsschool werden afgeleverd. Ik sta op deze foto links voor, met witte sokjes.
Foto 1222b-Bethel kleuterklas 1947 'bruiloft' (het 'echtpaar' staat onder ereboogjes) (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34: 35:
36: 37: 38: 39: 40:
41: 42: 43: 44: 45:
46: 47: 48: 49: 50:
51: 52: 53: 54: 55:
56: 57: 58: 59: 60:
61: 62: 63: 64: 65:
66: 67: 68: 69: 70:
71: 72: 73: 74: 75:
76: 77: 78: 79: 80:
81: 82: 83: 84: 85:
86: 87: 88: 89: 90:
91: 92: 93: 94:

Foto 1222c - Bethelschool toneelstukje de fotograaf (beweeg de muispijl over de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: 33: 34:
De beide andere foto's zijn van 1947 van de kleuterklas waarin ik zat (foto's van "Foto Ideal, Nijmegen") bij een bijzondere belevenis t.w. een 'bruiloft' (het 'echtpaar' staat onder ereboogjes) en een toneelstukje waarop een kleuter voor fotograaf moest spelen.
Deze foto's bevestigen mijn gevoel dat de klassen erg groot waren. Soms was er hulp van kwekelingen.

De Bethel kerk werd ook gebruikt voor zang- en toneel uitvoeringen. Bij strenge winters werden voor de vastzittende schippers avonden georganiseerd. Mijn vader, zoon van een schipper, organiseerde dat samen met anderen.
Heeft u herinneringen bij deze foto's? REAGEER, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.
Reactie 1:

Bert Traast, 11-05-2014: Dat is zeer bijzonder. Ik ben op de Bethel kleuterschool geweest en mijn zussen ook. Ellen (1939), Ada (1941) Hermien (1943) Bert (1945) en Gerda (1948).
Wij woonden in de Kraaijenhoflaan 46. Wij gingen ook naar de zondagschool. Ik herriner me de namen juffrouw Schotte (zit op de potte) en juffrouw Nel (trek aan de bel). Deze fotos zijn van voor mijn tijd. Maar ik zal mijn zussen vragen of zij kinderen herkennen.
Reactie 2:

Louise Hoogenboom, 09-09-2014: ook ik en mijn zussen hebben op de Bethelschool gezeten en ook op de zondagschool.
Annie Wiesje en Lientje Hoogenboom geboren in de jaren 1937-1940 en 1942.
Volgens mij heeft de familie Traast ook aan de Bredestraat gewoond en hadden zij een electrischetijdswinkel of klokkenwinkel. Wiesje was vriendin met Margo Oskamp dochter van dominee Oskamp waar we vaak bij hun in huis mochten spelen.
Reactie 3:

Corrie Ribbers, 19-05-2015: Mijn broer Hans Ribbers (nr. 4) en ik Corrie Ribbers (nr. 22) staan op foto 1222-Bethelschool. Wij woonden aan de Pastoor Zegersstraat 23, het was dus een klein stukje lopen voor ons. Ook mijn zus Joke heeft hier op school gezeten.
Reactie 4:

Hans van den Heuvel, 20-05-2015: Hallo lezers, volgens mijn moeder heeft zij hier ook op de kleuterschool gezeten, haar naam was Annie Link, geboren in 1941, woonde in de Geraniumstraat en was Katholiek.
Kan iemand zich haar nog herinneren? Ik herken ze op geen ene foto van de Bethelschool.
M.vr.gr. Hans v/d Heuvel
Reactie 5:

Cor van den Hoff, 17-05-2016: Ik heb ook op deze kleuterschool gezeten. Ik ben geboren in 1936, woonde in de Mezenstraat (nog dichterbij dan mijn familie Corrie en Hans Ribbers). Juffrouw Mugge was er ook bij. Zie mijn reacties ergens anders op Noviomagus.nl.
Reactie 6:

Beppie Kop, 18-07-2017: heb op de Bethelschool gezeten, ik ben van 1960 en zou graag willen weten of er foto's van mij zijn.
Reactie 7:

Yneke Janssen, 14-06-2019: Ik heb (volgens mij van 1947 tot 1949) op de lagere school klas 1, 2 en 3 gezeten en woonde ook in de Krayenhofflaan. Volgens mij speelde ik met de kinderen Traast.
Vorig jaar ben ik met mijn gezin naar Nijmegen geweest en ook naar de Bethelschool. Het was een moskee geworden. We mochten de "school" van binnen bekijken en werden er ontzettend hartelijk ontvangen.
Reactie 8:

E. Traast, 13-09-2019: Yneke Janssen... ik ken er twee met die naam en allebei wonend in de Krayenhofflaan, één richting de kerk de ander in de buurt van de papierfabriek.
Van die bij de papierfabriek herinner ik me dat ze enig kind was en we kwamen er zo nu en dan. Yneke woonde er met haar vader (weduwnaar of gescheiden?) en in huis was een jonge vrouw die een Leger des Heils uniform droeg; ik dacht dat zij ook een huisgenoot was. Ze woonden vlak naast de familie Canta. Veel contact is er niet geweest maar de herinnering staat.
Verder de bloemisterij Straver en de familie Miel en Manders en Steenberg en de Ruyter, Bakker de Bie en het winkeltje Jansen (kruidenier).
Zo levendig nog, als je eraan terugdenkt...…

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: