1489

< vorige | index | volgende >

Foto 1489- docenten ULO Pius XII WAAR in 1956
1: .. Koenders2: .. Hendriks3: Paul Rutjes4: 5: Louis Hilgers6: Leo van Lindert

leraren van Pius XII uit 1956. Louis Hilgers is 2e van rechts. Toen nog ULO??

Ingezonden door Coen de Kort (geplaatst 23-10-2015)

Reactie 0:

Coen de Kort, 23-10-2015: Foto docenten Pius XII
Reactie 1:

Joop van Rooij, 25-10-2015: nr 1 op de foto is de heer Koenders. Ik meen me te herinneren dat hij de eerste vier jaar van de vijftiger jaren op de Openbare Lagere School in de Prins Hendrikstraat onderwijzer is geweest.
Tevens is hij direkteur geweest op de Handels-avondschool in Nijmegen, de locatie van deze school en de jaren dat hij daar deze functie bekleedde is mij niet bekend.
Reactie 3:

Marijke Stapert-Eggen, 25-10-2015: Kan het zijn dat ik op deze foto een leraar herken die ook op de MMS St Rosa heeft les gegeven: nummer 3, Paul Rutjes, leraar gymnastiek?
Reactie 4:

Hessel, 26-10-2015: Als buur-leerling naast deze Pius XII Ulo, denk ik het hoofd der school te herkennen in nr. 6: Dhr. Leo A.M. van Lindert. Hij was de oprichter en oud-directeur van de Pius XII Ulo (later Mavo) op de Akkerlaan. Eerder was hij o.m. leraar op de Mulo op de Schoolstraat.
Overleden in Wijchen, 3 maart 1974 op 73 jarige leeftijd. Hij gaf les als leraar Frans, Engels, Nederlands, Geschiedenis en Godsdienst.
En evenals Marijke (Reactie 3) denk ik dat dat nr. 3 Dhr. Paul Rutjes is, later o.m. bekend als organisator van de Rosa-mars en weer later nog breder actief o.m. bij de vierdaagse. Hij heeft ook eigen belevenissen over de oorlog en Wijchen gepubliceerd. Ik ken hem inderdaad van de Dennenstraat maar ik weet ook dat hij in het begin van zijn carrière kleinere lesroosters op diverse scholen had zoals hij ook taken had in verenigingen bv bij Sparta.
Hierbij zou het gymnastiekles geven in een startende school natuurlijk prima passen!! Overigens beschikte de Pius Xll naar mijn idee zelf niet over een eigen gymnastiekzaal. Wel een grote binnenhal en daar lijken me deze leraren op hun rotanstoelen gezeten!!
Reactie 5:

Ton Giesen, 26-10-2015: Nummer 2 is de heer Hendriks, leraar wis-en natuurkunde. Nummer 6 is het hoofd van de school de heer L. van Lindert. Nummer 1 lijkt op de heer B.H. Mulder, leraar duits en rekenvakken.
Reactie 6:

Barbara Driessen-Peters, 07-02-2016: Leraar Dhr. P. Rutjes gaf inderdaad gymles op de Pius XII Ulo. Ik heb daar schooljaar 1960-1961 doorgebracht, toen heette het nog R.K. Meisjesschool voor M.U.L.Onderwijs Vereniging der Filles de La Sagesse gevestigd Groesbeekseweg 146-150. (Later veranderd in PIUS XII ULO Archipelstraat.) en daar was inderdaad geen gymnastieklokaal. Ik ben vanaf de lagere school gelijk naar de Archipelstraat op school gegaan naar de Pius XII Ulo en de gymles kregen wij in het gymnastieklokaal op de Groesbeekseweg. Wij hoefden alleen maar het schoolplein over te steken. Ik heb nog een oud rapport uit die tijd terug gevonden.
Reactie 7:

Paul Broekman, 27-02-2016: Ik zat vanaf 1960 t/m 1964 op deze toenmalige Ulo-school. Ik woonde vlak in de buurt en zat daarvoor op de toenmalige ernaast gelegen lagere school.
Ik kan mij de heer Van Lindert goed herinneren. Een hele goede leraar en empatisch. Hij heeft eens mijn jongere broer buiten de school (op de kleuterschool die ertegen over lag) geholpen met een kleine wond. Hij vertelde toen dat hij voor arts had gestudeerd. Hij gaf Nederlands en Frans. En was directeur. Een aimabele man. Hij heeft mij ook geëxamineerd bij de praktijkstage voor de onderwijzersakte op de Peter Kaniskweekschool. Ik ben hem daar nog zeer dankbaar voor.
Volgens mij heeft hij ook les gegeven tijdens mijn kweekschoolperiode.

De heer Hilgers ken ik ook goed. Ik kan hem goed herinneren als iemand die tijdens de lessen steeds aan het overhoren was. Hij gaf je na afloop van een beurt een punt in zijn agenda. Ik vond dit niet fijn. Gaf toch wat stress. Echt schoolmeesterachtig! Geef mij de heer Lindert maar, die niet alleen aan de cijfertjes dacht. Hilgers woonde aan de Vossenlaan. Hij had meer broers die leraar waren, meende ik wel te hebben gehoord.

Links is volgens mij niet de heer Mulder, ik dacht eerder hem in nummer 2 te herkennen. Hij woonde op de Houtlaan. Ik ben daar wel eens aan de deur geweest. Hij gaf inderdaad Duits.
Ik heb op die Ulo ook gymles gehad. Niet in het gymlokaal op de lagere school, maar een eind lopen richting de Goffert! Dat kan ik mij nog goed herinneren.
Verder waren er in mijn tijd andere namen: de heer Rütten, leraar Duits en Nederlands. Hij is later inspecteur in het onderwijs geworden. Hij studeerde voor opvoedkunde.
Verder was daar een leraar, de heer Sengers. Hij gaf Engels en Nederlands. Hij kon enorm kwaad worden. Een keer meegemaakt. Hij begon dan met zijn armen en handen te meppen. Toen kon je je dat nog veroorloven...
Verder was er nog een tekenleraar en biologieleraar, die de bijnaam "Aap" had. Een leuke man overigens. Hij kon goed tekenen en ging met de scooter naar Corsica.
Reactie 8:

Paul Broekman, 28-02-2016: Nog enkele aanvullingen: de heer Hessel heeft inderdaad gelijk dat hij de leraren situeert in de grote binnenhal van de Ulo school. Ik kan mij deze hal nog goed herinneren. De school was zijn tijd ver vooruit. De klassen waren rondom deze ruime hal gegroepeerd. In de hal kon men activiteiten doen.
Ikzelf ging naar huis tussen de middag, omdat ik op loopafstand woonde. Maar er waren natuurlijk leerlingen, die van buiten kwamen. Zij bleven over. Ik weet nog goed dat de pauzes van de twee scholen (er tegenover lag de meisjesschool St. Bernadette) niet gelijk waren, om eventuele moeilijkheden te voorkomen(!). Niet meer in te denken.

De heer Van Lindert heb ik ook gekend als leraar, die een prachtige kop met haar had: peper en zout haar met krullen. Ik vond hem een gedistingeerd persoon met de onvermijdelijke sigaret!
De heer Van Lindert was een verbindend man en dus geschikt om daar directeur te worden.
O ja, nog een aardig feitje: de heer Van Lindert zei eens dat het Ulo examen het meest eerlijke en onafhankelijke examen was, gemeten aan de andere schoolexamens. De examinatoren waren vreemden en geen eigen leraren, zoals op de kweekschool en de H.B.S. Daar had hij wel gelijk in. Voor aardrijkskunde had ik op de Ulo altijd een 8 gehad, maar op het mondeling examen kwam ik niet verder dan een 4... Nou ja, of dat nou eerlijk was...

Verder nog een aardig feitje: ik heb bijna de Ulo in 5 jaar moeten doen. Dat kwam, omdat ik mij had vergist in de datum van het mondeling examen. Ik had de datum van mijn buurman in mijn agenda ingevuld... Gelukkig kwam er op die dag mij iemand waarschuwen, dat ik als de weerga naar de Burghardt van den Berghstraat moest komen. Gelukkig hadden de examinatoren nog enige ruimte om mij alsnog te overhoren. De voorzitter zei na afloop: "je bent ondanks dat je je verslapen hebt geslaagd". Dit was niet helemaal overeenkomstig de ware feiten.

Barbara Driessen-Peters vergist zich: deze foto is aan de Akkerlaan gemaakt, zoals de heer Wessel ook al vermeldde.
Ik meen mij ook nog te herinneren, dat de heer Van Lindert aan de Schaeck Mathonsingel in Nijmegen woonde, in de flats aldaar. Ik meen ook dat hij als directeur werd opgevolgd door een leraar Frans die daar indertijd ook werkte en waarvan mij de naam is ontschoten.
De heer Hilgers had een broer, die onderwijzer was op de nabijgelegen Lourdesschool. In de familie Hilgers van de Vossenlaan zat veel onderwijzersbloed.
Reactie 9:

Paul Broekman, 28-02-2016: Ik ben verder op zoek gegaan naar de Schoolstraat in Nijmegen en wel naar de site Reünie mulo Schoolstraat. De heer Hessel heeft mij hiertoe gebracht (Reactie 4). En wat kwam ik daar tegen? Een foto genomen van docenten in het jaar 1947. Dat jaartal stond er bij. Hessel zei in zijn reactie dat de heer Van Lindert daar als leraar is geweest. Dat klopt inderdaad; zie de foto, een jonge Leo van Lindert kijkt je aan (ongeveer 45 jaar!). Volgens aangeleverde gegevens van oude klasgenoten en nog in leven zijnde leraren van die tijd had hij de bijnaam Janus. Daar had ik nog niet eerder van gehoord.
Ik ben even gaan googelen, maar kwam er in eerste instantie niet uit. Toen ben ik gaan zoeken naar "een Januskop". Hier stond een betekenis van het hebben van twee gezichten. In Harry Potter komt ook iemand voor met een Januskop. In feite is het een beeldspraak (in de literatuur): iemand met tegengestelde karaktereigenschappen. Mij is niet bekend dat Leo als leraar cq directeur zo'n Januskop had... Maar vergeef mij als ik ernaast zit.

Op dezelfde foto van de eerder genoemde site stond iets verder ene heer Schillings. Ik weet bijna zeker dat deze leraar later directeur van de Peter Kanis kweekschool is geworden. Hij is een tijd mijn directeur geweest. Zodoende kan ik goed terug in de tijd kijken hoe hij er in vroegere jaren, in 1947 eruit heeft gezien. De heer Schillings woonde op de hoek Heyendaalseweg/Groesbeekseweg. Vlakbij zijn eigen kweekschool ook aan de Groesbeekseweg. Ik weet nog goed dat hij in de mist in Limburg een ernstig ongeluk heeft gehad. Ik meen dat hij zijn vrouw toen verloren had. Er kwam toen een interim directeur. En nu snap ik ook waarom de heer Van Lindert gecommitteerde was bij mijn praktijkexamen op de kweekschool. Zij kenden elkaar van de Mulo aan de Schoolstraat. Men ziet dat de wereld wel eg klein is! Dank zij de stem van de heer Van Lindert heb ik een voldoende bewijs van slagen gekregen. Hij zei nog tegen die andere examinatoren: "Hij leert het nog wel". En dat is ook uitgekomen. Dat zijn zieners én echte leraren die je een kans geven.

Ook op diezelfde foto zag ik de heer Hendriks staan. Ik heb deze foto vergeleken met die van de Akkerlaan. Een onomstotelijk bewijs dat het om dezelfde man gaat. Nummer twee op die foto is de heer Hendriks, waarvan ik wiskunde heb gehad. Alleen weet ik eigenlijk niets meer van hem te herinneren. Ik moet op grond van wat ik hier neerpen mijn eerdere uitspraak dat nummer 1 op de foto niet de heer Mulder is, maar de tweede man van links intrekken. Maar ik heb wel van hem in de hoogste klassen Duits gehad en ben een keer bij hem aan de deur geweest in de Houtlaan.

Nog een ontdekking(!) op de lijst van die reünie: ik zag een bijnaam staan van een leraar aardrijkskunde die de bijnaam Goofy had. Ik herinnerde mij meteen eenzelfde persoon op de Ulo die ook Goofy heette vanwege zijn grote flaporen en hij gaf ook aardrijkskunde... Er is geen foto van hem, maar het is frappant gezien de overeenkomsten. Het zou hem zo kunnen zijn!

Ik vond het leuk dat ik een bijdrage kon leveren omtrent de Pius 12 ulo aan de Akkerlaan.
Reactie 10:

Elly Claassen-Mom, 03-03-2016: De zusters Filles de La Sagesse zaten inderdaad op de Groesbeekseweg met de MULO en de Kweekschool. Reactie op nr.6.
In het jaar 1958/'59 zat ik daar in de 1ste klas van de MULO en de nieuwe school op de Archipelstraat was al in aanbouw. Het jaar daarop 1959/'60 zijn we naar de nieuwe moderne school verhuisd, die de naam had: Sedes Sapientiae (Zetel der Wijsheid).
Ik weet niet, hoe lang de zusters de school nog gerund hebben, maar toch zeker tot rond de jaren 70. Toen de zusters daar waren vertrokken, is het een ULO geworden en toen pas is de naam waarschijnlijk veranderd in Pius de XII. Misschien is het een dependance van de school op de Akkerlaan geworden. Zou graag weten, in welk jaar de school van MULO naar ULO is veranderd. Wel gehoord dat de heer Mulder (in mijn tijd leraar Engels) toen hoofd van de school was geworden.

Redactie: Werd na de verhuizing naar de Archipelstraat de oude school aan de Groesbeekseweg niet meer gebruikt?
Elly: Na de verhuizing weet ik niet wat er daarna in het oude gebouw is gekomen en zover ik weet is iedereen in een keer overgeplaatst. Wel bleef de Kweekschool nog een tijd in gebruik. Hoe lang?
Heb sinds kort vernomen, dat de school op de Archipelstraat ook een MAVO is geweest tot de sloop in 2005/'06.
Reactie 11:

Peter van Lee, 06-04-2016: Nr 1 is de heer Koenders, bijnaam de boef, twee is Hendriks, bijnaam Heintje. Goofy was de bijnaam van de heer van Eijsden, gaf in mijn tijd (55/59) aardrijkskunde, kon slecht orde houden, wat dan weer in hoop strafwerk uitliep. De heer van Lindert noemde we inderdaad Janus, waarom weet ik niet. Mijnheer Hilgers hadt volgens mij geen bijnaam.

Wij waren de eerste lichting van de Pius 12 ulo. Er was een tweede klas en er waren twee eerste klassen. De school was nog niet helemaal af, september 1955.
Er heerste een streng regiem, je mocht niet hardlopen in de grote hal, en stel je nu eens voor, op een dag komt Jan van Dreumel in een spijkerbroek op school. Die kon regelrecht terug naar huis en zijn 'overall' ruilen voor een 'nette' broek. Wij waren heren en die moesten er netjes bij lopen!
Ook ben ik met een aantal andere jongens een keer bij de heer van Lindert thuis geweest, die woonde toen op de Groesbeekseweg in een mooie woning, ik kan me niet herinneren bij wat voor gelegenheid dat was.
Reactie 12:

Barbara Driessen-Peters, 07-04-2016: Elly Claassen-Mom heeft gelijk, toen ik op de Archipelstraat op school zat was de naam inderdaad Sedes Sapientiae. R.K. Meisjesschool.
Reactie 13:

Lex Coenen, 18-03-2018: Goofy was volgens mij de bijnaam van de heer DeClerc, leraar Frans op de Mulo.
Ik heb daar gezeten van 1962 t/m 1967, 5 jaar omdat ik het eerste jaar over moest doen.
De opvolger van de heer van Lindert was de heer van Bergen, die ik, meen ik, in mijn laatste jaar meegemaakt heb.
Reactie 14:

Paul Broekman, 22-03-2018: De heer Sengers die Nederlands gaf en Engels had een enorme buik en legde daardoor een enorm gewicht in de schaal. Zijn bijnaam was niet voor niets bulletje. Hij had een zware stem, die hij ook gebruikte in het mannenkoor.
Hij had volgens mij een voorliefde voor spreekwoorden. Ik herinner mij nog dat hij die gebruikte voor een proefwerk; we moesten die in een verhaal verduidelijken. Ik was daar niet goed in en nu nog steeds niet.
De heer DeClerc (!) heeft mij alleen aardrijkskunde gegeven. Altijd goede punten behaald. Alleen op het mondelinge examen in de Burghardt van den Berghstraat kreeg ik een vier voor de mij totaal onbekende vragen, terwijl ik altijd een acht scoorde bij Goofy. Het kan verkeren!

Redactie: Waarom en waar precies werden die mondelinge examens in de Burghardt van den Berghstraat gehouden?
Paul: De mondelinge examens werden voor de Pius XII ulo aan de Akkerlaan te Nijmegen gehouden in het buurthuis van de Bottendaal, liggend aan de Burghardt van den Bergstraat 112. Dat was in het jaar 1964. Je had er niet een erg grote ruimte voor nodig, in tegenstelling tot de schriftelijke examens. De uloschool wilde de lessen gewoon door laten gaan! Er was wel een gemeenschappelijke binnenruimte, maar deze diende tevens als entree naar de diverse klassen. Niet geschikt voor tentamens! Daarom hebben ze een ruimte gehuurd in de Bottendaal, denk ik. Op die plek is nog steeds ruimte voor activiteiten voor de bewoners in de Bottendaal. Ik heb er een tijd geleden nog een cursus tai chi gevolgd in een bovenzaal. Waar ik de schriftelijke examens heb gedaan? Het staat me vaag bij dat die in de Vereeniging waren. Massaal van karakter! Ulo-examens werden op neutraal terrein gehouden, met vreemde examinatoren.
Reactie 15:

Ton Giesen, 29-03-2018: In 1963 heb ik eindexamen gedaan voor deze school. Het schriftelijk vond plaats bij de Westerhelling aan de Sofiaweg en het mondeling in het Unitasgebouw aan de Gerard Noodtstraat.
De naam van de aardrijkskundeleraar (hij gaf ook engels) was Clerks en niet De Clerc. Zijn bijnaam was Goofy.
De leraar die met de scooter naar Corsica ging was dhr van Eijsden (bijnaam de Aap).
Bij reactie 9 bevestigt Paul Broekman dat no 1 op de foto dhr B.H. Mulder is.
Dhr. Mulder woonde inderdaad op de Houtlaan (bij de St. Annastraat). Hij gaf ook nog les in handelskennis, boekhouden en typles. De typles was van 8 tot 9 uur (vóór schooltijd).
Reactie 16:

Lex Coenen, 01-04-2018: De naam van "Goofy" was inderdaad Clerks en Engels werd inderdaad gegeven door de heer Sengers, bijgenaamd "Bulletje". Ik meen me te herinneren dat hij altijd achterin de klas stond. De heer van Eijsden gaf ook muziekles, meen ik. In ieder geval heb ik van hem het muziekstuk "Bolero" van Maurice Ravel geleerd en leren waarderen. Natuurkunde werd gegeven door de heer Hendriks, de heer Mulder gaf Boekhouden en Handelskennis.
Mijn examen heb ik ook in de Vereeniging afgelegd in 1967.
Na school gingen we naar de bakker op de hoek van de Hatertseweg of spraken met meisjes af achter de winkel op de hoek Akkerlaan/St. Jacobslaan. Dat mocht niet van school, want ik moest er een keer voor bij dhr. Van Bergen komen en ben er voor gewaarschuwd. Daar trok ik me echter niets van aan 😊. In mijn tijd mocht je in de morgenpauze niet van het schoolterrein af.
Namen uit mijn tijd die ik nog kan herinneren waren o.a. Jos Hermens (de hardloper), Jos van de Vegt, Wim Kouwenberg, Hennie van Hout (v/h Jachtslot), Guido Fokke, Mathieu Schamp, Paul van Elzen.
Reactie 17:

Hesseling, 03-04-2018: Beste oud-leerlingen,
Ik ben historicus én oud-mulo-leerling. Ik kom graag met jullie in contact i.v.m. mijn huidige project naar deze schoolsoort waarover in het voorjaar 2019 een publicatie gaat verschijnen. Bijdragen in de vorm van interviews, bronnenmateriaal (agenda, schriften, foto's e.d.) zijn welkom.
Mail me svp naar: mijnmulojaren@gmail.com en ik verstrek graag meer informatie.
Reactie 18:

Hans van Gorp, 13-11-2019: Ik heb zelf van 1964 tot 1968 op de Pius gezeten en heb daar goede herinneringen aan.
Ik herinner me vele namen die al eerder genoemd zijn. Ik mis nog de gymleraar Enders. Je kreeg cijfers voor het aantal keren dat je in de touwen omhoog en omlaag kon klimmen en hoe vaak je je op het wandrek kon optrekken. Hij was vrij streng, hij was degene die je bij iets te lange haren (net op de oren) wegstuurde naar de directeur van Bergen, deze antwoordde dan: "Naar de kapper, kiezen of delen, ik heb meer tekort aan gymleraren dan aan leerlingen." Later op de Pabo heb ik Ad Enders nog voor lichamelijke opvoeding gehad, hij gaf toen aan dat strengheid de enige manier was om al die jongens in het gareel te houden.
Ik ben in mijn werkzame leven tientallen jaren directeur in het onderwijs geweest en ik moet zeggen op de Pius heb ik ontzettend veel geleerd, het werd er ingestampt, maar het is wel altijd blijven zitten.
Leuke tijd op de Puch met de later getolereerde lange haren naar school.
Reactie 19:

Dick Jacobs, 19-01-2020: De leraar uiterst links op de foto is inderdaad dhr. Koenders.
In de veertiger jaren was hij inderdaad onderwijzer aan de Openbare Lagere School nummer 2 in de Prins Henndrikstraat. Daar heb ik hem leren kennen, zie: Herinneringen aan mijn lagereschooljaren.
In de vijftiger jaren was hij ook directeur van de Middelbare Handelsavondschool, die gevestigd was in de HBS aan de Bijleveldsingel.
Reactie 20:

Steef Jansen, 04-02-2020: Hoi Hans
Ik heb ook van 1964 tot 1968 op de Pius XII ULO gezeten. Ik woonde toen zelf in de Akkerlaan.
Het was inderdaad een hele strenge school, mijn neef Niek Schamp en ik zijn door de heer Van Lindert naar huis gestuurd omdat wij een gilletje droegen. Ook de controles van Ad Enders op de krullen voor de gymles zijn bekend: "Jansen, volgende week zijn die krullen eraf." Wij moesten altijd, weer of geen weer, rondjes lopen rond wat nu de IJsbeerstraat is.
In de pauze reden wij met de Puch naar de huishoudschool op de Dobbelmanweg.
Wij haden ook nog dhr. Huberts (eitje genaamd) voor Duits.
Ad Enders heb ik ook nog gehad op de HAVO top van de Rosa kweekschool en op de PA. Ik ben leraar geworden op de LTS te Zaltbommel.
Reactie 21:

Lex Coenen, 04-02-2020: Reactie op Steef Janssen:
Mijn klasgenoot Mathieu Schamp was wellicht een broer van Niek. Rondjes rond de IJsbeerstraat tijdens de gymnastieklessen heb ik ook gelopen, waarbij Jos Hermens (klasgenoot) ons 2 x voorbij rende in de 4 rondjes die we moesten doen. Of we bewust langzamer liepen weet ik niet meer :).
Andere namen die ik me herinner zijn: Henny van Rosmalen, Gerard Schaminée, Ruud van Buren (meen ik en die is helaas overleden, voor zover mij bekend). Zelf ben ik na mijn diensttijd internationaal staalhandelaar geworden (en heb onlangs het laatste pakket aandelen van mijn onderneming aan mijn jongste zoon en zijn collega overgedaan).
Reactie 22:

Steef Jansen, 04-02-2020: Lex, dan heb jij een jaar boven mij gezeten. Mathieu Schamp was geen broer van Niek.
Reactie 23:

Hans van Gorp, 23-03-2020: Dag oud Piusgenoten,
Grappig om deze herinneringen weer naar boven te halen. Ik betrap me er op dat ik daar meer interesse voor toon naarmate ik ouder word. (blijkbaar komt dit bij meerdere mensen voor).
Als ik me goed herinner Steef hadden we dhr. Mulder (woonachtig op de Houtlaan) voor Duits.
Als je dan het eerste uur van de dag met het vak Duits begon moest je het Onze Vader in het Duits bidden: Unser Vater, der Du bist im Himmel usw. Ik kan me toch niet herinneren dat ik door dit gebed zo'n 20 jaar lang leraar Duits geweest ben, maar je weet het maar nooit!!!
Het is me echter wel bij gebleven, net als het al eerder genoemde rondjes lopen op de Goffert en het zwemmen in het Goffertbad met ik dacht van Eijsden (van Engels).
Trouwens die huishoudschool op de Dobbelmanweg herinner ik me nog goed, we stonden daar net zo lang voor de ramen naar de meisjes te kijken totdat we weggestuurd werden.
Reactie 24:

Lex Coenen, 30-03-2020: Dag Hans,
Het is meer en meer terugkijken, wat lijkt me inderdaad met het ouder worden te maken heeft, maar nu wellicht nog méér i.v.m. het Coronavirus. Diverse (oudere) mensen in mijn omgeving hebben het helaas niet gered :(
Over welke jaren praat jij in jouw reactie c.q. van wanneer tot wanneer heb jij op de Piusschool gezeten en wat heb je na je leraar zijn nog meer gedaan?
Reactie 25:

Hans van Gorp, 30-03-2020: Dag Lex, inderdaad houdt het Coronavirus ons allemaal in de ban op dit moment. Laten we er het beste van hopen.
Ik denk dat jij een jaar boven mij op de Pius zat. Ik zat er zelf van 1964-1968.
Je vroeg wat ik na mijn leraarschap nog meer gedaan heb.
Na mijn leraarschap ben ik 25 jaar directeur geweest van een grote school en daarna maakte ik deel uit van de staf van de bovenschoolse directie van een groot schoolbestuur. Later genoemd lid van het college van bestuur.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: