1526

< vorige | index | volgende >

Foto ON1526-5e klas van de St. Jozefschool hoek Heidebloemstraat/Citroenvlinderstraat in 1958 (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: 2: 3: Henk Janssen4: Jos Seeters5:
6: Jan Busser7: Harry Janssen8: Hans Harink?9: Jan Ariaans10:
11: .. Hermsen12: Peter Gerrits(en)13: Karel Hennekens14: Jan van den Broek15: Nico Wijers
16: Kees Kuijpers17: Gerard de Baaij18: Jos Kersten19: Eddie Peters20:
21: Bart Eijkemans22: Edward de Vries23: Emiel Sanders24: Henny Willemsen25: Johnny Martens?
26: Johan Krebbers?27: Theo Cornelissen28: Arie Boutkamp29: Arie de Winkel30: Jos Thomassen
31: .. Thomassen32: 33: Jan de Winkel34: Johan Warringa35: Riny Fransen
36: 37: Ronnie Davies38:


Een piepklein fotootje. Hopelijk kunnen jullie er iets mee. Het is de Gerardus of Joseph-jongensschool aan de Citroenvlinderstraat in 1958.

Ingezonden door Laura de Schepper-Rikken (geplaatst 13-03-2016)

Reactie 0:

Laura de Schepper-Rikken, 14-03-2016: klassenfoto Citroenvlinderstraat
Reactie 1:

Paul Broekman, 14-03-2016: Ik herken deze foto niet, maar ik weet wel iets van die school waar ik in 1972 begonnen ben als aankomend onderwijzer. Na mijn diensttijd in het leger moest ik op zoek naar een baan. Toen was er ook al geen schaarste aan leerkrachten in deze contreien, ingevolge het bestaan van de toenmalige kweekscholen. Maar ik kon wel op deze lagere school aan de Citroenvlinderstraat zes weken invallen in klas vijf. Deze school viel onder het bestuur van de St. Josephstichting.
De heer Frielink was toentertijd het schoolhoofd. Ik had niet veel met hem te doen. Hij bemoeide zich niet zoveel met wat er zich afspeelde in de klas van de invaller! Ik was nog maar een groentje en moest nog veel leren van de praktijk. Ik herinner mij nog dat er in die groep een paar lastige klanten zaten. Op een gegeven moment toen ik in de klas bezig was, zag ik een man bij het raam staan kijken. Ik voelde mij op m'n vingers gekeken. Later ben ik bij die man thuis geweest; het bleek dat hij niet erg tevreden was met wat er op de school gebeurde! Handenarbeid was toen op vele scholen met waardeloos materiaal werken. Hij vond dat maar niks... "Wat moet ik nou daarmee", was mijn gedachte. Hij kon toch beter zijn gevoelens bij het schoolhoofd uiten. Communicatie stond nog in de kinderschoenen. De medezeggenschapsraden moesten nog uitgevonden worden.
Na enkele weken kwam er een andere invaller mij opvolgen. Ik vond dat maar raar. Echter, ik begreep het maar al te gauw: die andere kandidaat was de zoon van een ander schoolhoofd, die ook uit de dienst kwam... Ja, als je een goede kruiwagen hebt...
De school die nu in dat gebouw zit, is de islamitische basisschool Hidaya, voorheen basisschool Abibakr aan de Waldeck Pyrmontsingel.

Redactie: de Hidaya school ligt tegenover het eind van de Citroenvlinderstraat en heeft als adres Heiweg 99. De klassenfoto is gemaakt bij een ander schoolcomplex, vanaf het schoolplein met uitzicht op een huizenblok aan de Heidebloemstraat.


Bron: Google Maps

Reactie 2:

Laura de Schepper-Rikken, 08-04-2016: Het schoolgebouwencomplex Heiweg, Citroenvlinderstraat, Heidebloemstraat is vrij uitgebreid. Aan de Citroenvlinderstraat is het een Turks cultureel centrum en aan de kant van de Heidebloemstraat is het een medisch centrum.
Reactie 3:

Bart Janssen, 11-04-2016: De foto is genomen op het speelplaats van de Lagere School aan de Citroenvlinderstraat 46. De huizen op de achtergrond staan aan de Heidebloemstraat. In mijn tijd (1955/1957) was de heer A.C.A. Kuijpers (*Ouder Amstel 01-10-1906, +Nijmegen 06-08-1990) hoofd van de school.
Het is jammer dat het zo'n onduidelijke foto is. Het was niet mijn klas, maar ik herken wel enkele leerlingen uit de omgeving.
08: vermoedelijk Hans Harink (*21-08-1947, +24-12-1993), Heiweg 190
16: Kees Kuijpers, Oude Molenweg 158
17: Gerard (?) de Baaij, St. Jacobslaan 321
18: vermoedelijk .. Kersten, Heiweg167
27: vermoedelijk Theo Cornelissen, St. Jacobslaan 382
Reactie 4:

Paul Broekman, 11-04-2016: Ik heb wat veldwerk gedaan in de buurt van de Heiweg en de Citroenvlinderstraat/Heidebloemstraat.
Er staan daar inderdaad nogal wat gebouwen, zoals Laura de Schepper-Rikken aangaf. Ik heb er vlakbij gewoond, vandaar mijn interesse. Ook omdat ik hier in 1972 als beginnend onderwijzer ben begonnen.
Op de hoek Citroenvlinderstraat/Heidebloemstraat was vroeger de lagere school: de St. Josephschool voor jongens. Begin jaren zeventig was er nog een strikte scheiding van de meisjes en de jongens in het onderwijs. De foto boven is inderdaad de school die Bart Janssen beschrijft. Aan de voorkant van de Heidebloemstraat was en is een speelplaats. Er tegenover staat nog steeds het rijtje woningen. De kinderen staan met het gezicht naar de school toe. Het huisnummer was toen inderdaad 46 aan de Citroenvlinderstraat. Aan de achterkant is nog steeds een stuk grasveld te zien.

Maar er is ondertussen het een en ander veranderd: aan de zijkant, de eigenlijke hoofdingang van de oude school, zag ik een bord met de woorden "Turks cultureel centrum".
Aan de voorkant, dus staande voor de speelplaats zag ik een bordje bij de deur staan, maar nu met de woorden "buitenschoolseopvang De Heiweg". Aan de achterkant zag ik allemaal speeltoestellen.

Ja, vele oude scholen worden door kinderopvangcentra hergebruikt!
Maar niet allemaal, constateerde ik toen ik via de Citroenvlinderstraat uitkwam op de Heiweg. Hier liep ik de hoek links omslaande tegen een oud gebouw aan, dat ietwat dezelfde bouw had als de jongensschool. Ik had geen idee. Gelukkig kwam ik hier twee mannen tegen, die uit de buurt kwamen.
Hierdoor kreeg ik meer informatie over de daar staande scholen.
Die in een zeer slechte staat van onderhoud was vroeger een rk meisjesschool van de Franciscanessen Penitiënten-Recollectinen van Etten oftewel de zusters van Etten, die daar na de oorlog evenals de Franciscanen van Assisi neerstreken aan de Heiweg. Opgezocht!
Volgens de buurman die ernaast woont, had hij daar op de kleuterschool gezeten. Later werd het een m.s. centrum (multiple sclerose), wat je nog aan een bordje kunt zien aan het hek...
Ook hier was er daarna een kinderdagverblijf. De buurman was aan het mopperen, omdat die slooptoestand criminaliteit uitlokt. Aan de achterkant waren alle ruiten kapot en overal zag ik houten schotten.

Naast dit sloopgeval, ontwaarde ik ietwat op de achtergrond een ander, meer modern wit gebouw; het bleek de Islamitische basisschool Hidaya te zijn, die hier al enkele jaren zit. Zij komt van de Wedren, van de Waldeck Pyrmontsingel, waar ik een aantal jaren leerkracht ben geweest. De ingang is aan de Heiweg nr. 99. Als je deze school beter wilt bekijken, dan moet je aan de andere kant zijn oftewel in de Snelliusstraat. Heb ik ook gedaan.
Ik ben via de oude poort van de meisjesschool naar achteren gelopen. Drie grote gebouwen doemden op. Het eerste leek mij vroeger een klooster te zijn. Dat klopt, zei de buurman die toevallig weer langskwam. Wel wat gemoderniseerd. Het heeft nr. 10 en er zit een psychologische praktijk van GGZ in.
Wat anders dan de zusters of nonnetjes van toen. Ja, want dit was het klooster van Santa Clara. Opgezocht op internet. Vroeger had dit klooster nr. 95 aan de Heiweg en nu nr. 10 aan de Snelliusstraat. Achter de Heiweg was vroeger weinig bebouwing.

Naast dit voormalige klooster staat een ander groot modern gebouw. Geen school! Een andere man die ik tegenkwam, had het over Jos Hermens. Die kende ik! Aan de Snelliusstraat ontdekte ik een bord met wat namen, sommigen groen uitgeslagen. Thuis opgezocht en er zat inderdaad "Global Sports Communication" wat door Hermens wordt gerund. 150 atleten uit 20 landen! Ik heb weer wat geleerd!
Reactie 5:

Paul Broekman, 12-04-2016: Nog een aanvulling op het schoolgebouwencomplex aan de Heiweg. Toen ik er veldwerk deed, zag ik tussen de oude meisjesschool en de islamitische basisschool Hydaya een groot bord staan met de vermelding dat er eind 2015 begonnen zal worden met de bouw van 6 vrijstaande woningen. Ik zag echter geen bouwactiviteiten. De buurman, wonend naast deze oude meisjesschool vertelde mij dat de sloop al vaker was uitgesteld. Hij vertelde ook dat de Heiweg een nieuwe riolering zou krijgen. Voor de mensen die hier op school hebben gezeten en nog een foto willen maken, wacht niet te lang ermee!

Een korte geschiedenis van deze Hydaya school, wat leiding door God betekent. Zij zat tot voor enkele jaren aan de Waldeck Pyrmontsingel bij de Wedren in de voormalige Regenboogschool. Die school had toen een andere naam en wel de naam Abi Bakr. Abi Bakr was een van de meest trouwe bondgenoten van Mohammed. Hij was de drager van de waarheid.

Vóór de Regenboogschool was het een meisjeschool van de zusters van J.M.J. Nu zit er de Vrije School in van het Karel de Grote College. Abibakr moest "het veld ruimen" voor zo'n grote school die flink aan het uitbreiden was. Aan de voorkant van de Wedren zaten vroeger de zusters van St. Louis.

De islamitische basisschool heeft al drie verhuizingen achter de rug. In het allereerste begin zat de school ergens in een of andere wijk van Dukenburg. Door omstandigheden verhuisde zij naar de binnenstad. En nu dus aan de Heiweg in een "luwe omgeving"...
Reactie 6:

Gerard de Baaij, 25-01-2017: Dit is de Sint Jozephschool gevestigd op de hoek Citroenvlinderstraat en de Heidebloemstraat. De foto is zeker gemaakt op het schoolplein voor de school aan de zijde van de Heidebloemstraat. Op de achtergrond het rijtje huizen dat er thans nog steeds staat. De meester die bij de klas staat is meneer Hamer(s), hij woonde boven de apotheek op de St. Jacobslaan hoek Heidenvenstraat. Het hoofd van de school was toen de Hr. Kuijpers (voor ingewijden 'de kale'). Volgens mij bestond de school vanaf 1956 dus ik was samen met al die anderen een van de eerste leerlingen, evenals mijn broer Johan. Dit was de vijfde klas. Ik kan de nu bekende namenlijst nog aanvullen met: 9. waarschijnlijk Paul Klinkhamer, 15 Nico Wijers, 12 .. Gerrits(en), 27 inderdaad Theo Cornelissen (van de melkboer), 37 Ronnie Davies (een jongen wiens vader een Brit/Welshman was die na de oorlog met een Nijmeegse is getrouwd, Ronnie was jaren mijn maatje en woont thans in Wijchen), 31 .. Thomassen (van de aannemer op de Heiweg), 28 .. Bouwkamp.
Aan de achterzijde van de school stond de St. Fransiscuskerk die inmiddels is afgebroken. De paters van die kerk kwamen eens per week catechismusles geven, één pater herinner ik mij speciaal: van Hoorn was zijn naam. Als je niet goed oplette, kreeg je een enorme draai om je oren, lekker mannetje was dat!
Reactie 7:

Theo Busser, 02-04-2017: Deze school is in 1953 ingezegend door pastoor Bary O.F.M. (zie fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen, documentnummer: GN9532). Ik ben daar in het schooljaar 1953/1954 in de 4e klas gekomen.
Reactie 8:

Joop Kuijpers, 29-07-2017: De St. Joseph school met hoofdingang aan de Citroenvlinderstraat is in 1953 in gebruik genomen. Ik heb daar m.i.v. 1953 alle klassen doorlopen met inderdaad dhr. Hamer als onderwijzer van de vijfde klas. Ik was geen familie van Kuijpers alias de "kale". Andere leraren die ik me herinner zijn: Graat (had losse handjes met lineaal en vierkleuren potlood), Willemsen, de Bruijn....

Dit jaar, op 4 november 2017 dus, wordt voor alle jaargangen vanaf 1953 een grote reünie georganiseerd. Aanmelden kan op de facebook pagina van de reünie: oud leerlingen st joseph school nijmegen.
Reactie 9:

Ron Schipperheijn, 31-07-2017: Aanmelden voor de schoolreünie kan ook via email: RoWielda@gmail.com. Om 16.30 beginnen we met een rondleiding door de St.Josephschool. Oude kenmerken zijn hier nog bewaard gebleven. Aansluitend zullen we een feestavond houden met een hapje en drankje in het verbouwde deel van de Jan Massink hal.
Reactie 10:

Jan Ariaans, 28-09-2017: Ik kwam uit Brakkenstein van de Pater Eymardschool en ging in 1958 naar deze St. Josephschool - klas 5. Ik zat dus ook in de betreffende klas op de foto. Ik ben volgens mij echt de jongeman met nummer 9. De naam Paul Klinkhamer herinner ik me wel, maar wie dat op de foto is, weet ik niet. Ik herinner me ook namen als Jan van de Broek, Frans Muller (kwam net als ik uit Brakkenstein), Henk (?) Jans(s)en (op de foto nummer 3 ?), Eddy .....? (later directeur van een V(W)O- school), Henk Willems(en). Wim Hompe ??? (oud wethouder gemeente Nijmegen) zat volgens mij ook op de St. Josephschool. Verder herinner ik me Toon(tje) of Anton Hendriks van het café hoek Heiweg-Sint Annastraat en Wim Heijnen. Met Ronald Davies ben ik heel lang dik bevriend geweest. Helaas is dat contact er al jaren niet meer. De naam meneer Hamer komt mij inderdaad heel bekend voor maar het gekke is dat ik twijfel of de onderwijzer op de foto niet Hermus, Hermens of Hermsen heette. Ik hoop dat meer oud-leerlingen, met name van deze klas, gaan reageren en zich nog meer namen herinneren. Ik ga proberen of ik nog oud-klasgenoten kan vinden. Schoolfoto's heb ik helaas niet. Ging deze klas 5 in 1959 in z'n geheel naar klas 6 bij dhr. Kuipers of kwamer er toen twee zesde klassen ? Dat herinner ik me niet meer.
Reactie 11:

Jan Ariaans, 28-09-2017: Even nog een vervolg op mijn vorige reactie. Misschien komt het doordat ik slechts twee jaar op de St. Josephschool heb gezeten dat ik toch twijfels heb bij het zien van de foto. Een aantal namen komt mij heel bekend voor, maar er zijn er ook die mij minder zeggen. De vraag die bij mij nu opduikt is of er mogelijk twee vijfde klassen waren in het schooljaar 1958-1959. Ik herken namelijk nogal wat klasgenoten niet, maar een kleiner aantal ook wel. Zou dan de knaap met nummer 9 toch een dubbelganger van mij zijn met de naam Paul Klinkhamer? Ik hoop dat er iemand opheldering kan verschaffen. Na 59 jaar zijn herinneringen misschien toch te veel vervaagd of door elkaar gaan lopen. Één ding weet ik echter wel zeker: in het schooljaar 1958-1959 zat ik in de vijfde klas op de St. Josephschool aan de Citroenvlinderstraat in Nijmegen. In de zesde klas - 1959-1960 - kreeg ik les van het hoofd der school, dhr. Kuipers.
Reactie 12:

Ron Schipperheijn, 28-09-2017: Hallo Jan, we zijn bezig met een schoolreunie van alle schooljaren 1953/82. Meld je aan bij rowielda@gmail.com.
Reactie 13:

Fred Elbers, 28-09-2017: Nummer 6 waarschijnlijk Jan Busser
Reactie 14:

Ron Schipperheijn, 29-09-2017: Is Jan Busser leraar geworden?
Reactie 15:

Gerard de Baay, 30-09-2017: Beste mensen, een reunie St. Jozefschool, met mensen die je 60 jaar niet gezien hebt is pas echt leuk als er tenminste een paar bekende namen bij zijn. Kunnen jullie mij iets vertellen wie er zich hebben gemeld? Als er iemand bij zit die ik ken dan kom ik ook!
Reactie 16:

Ed Peters, 04-10-2017: Veel reacties op deze foto van inderdaad klas 5 met de heer Hermsen (dus niet de heer Hamers). Ik ken nog veel namen van toen en kan de meeste nog linken aan bovenstaande foto.
Foto 9 is Jan Ariaans, daarover bestaat bij mij geen twijfel. Foto 3 is Henk Janssen, die in Hatert woonde. Zijn vader had een slagerij. Foto 4 naar ik meen Jos Seeters. Foto 7 Harry Janssen. Foto 12 is volgens mij Peter Gerritsen uit de Beemdstraat. Foto 13 Karel Hennekens van de Oude Molenweg. Foto 18 Jos Kersten. Foto 19 ben ik zelf (Ed(die) Peters en ik woonde indertijd in de Beemdstraat.Foto 22 Edward de Vries Oude Molenweg. Foto 23 Emiel Sanders Oude Mollenhutseweg. Foto 24 Hennie Klaassen, Foto 25 Johny Martens (?). Foto 26 Johan Krebbers (?) St. Jacobslaan. Foto 28 Arie Boutkamp St. Jacobslaan. Foto 29 Arie de Winkel. Foto 30 Jos Thomassen. Foto 33 Jan de Winkel. Foto 34 Johan Warringa Beverweg. Foto 35 Riny Fransen St. Jacobslaan. Sommige foto's kan ik niet meer thuis brengen. Ik weet echter zeker dat Ben Steer Van Peltlaan en Wim Heijnen Oude Molenweg ook in deze klas zaten. Verder kan ik me nog de namen herinneren van Gerard van Druten en Thijs Schuurs, die op de St. Annastraat woonden en Ad en Ton Kurvers.
De onderwijzers die ik indertijd heb gehad, waren Hamers (klas 1), Graat (klas 2), Derksen (klas 3), Lucassen (klas 4), Hermsen (klas 5) en Kuipers in klas 6.
Reactie 17:

Jan Ariaans, 04-10-2017: Mooi, Ed, dat je nog zoveel namen en gezichten (her)kent ! Gerard van Druten en Thijs Schuurs herinner ik me ook en ik kende ze ook heel goed. Ik weet echter niet of dat van de lagere school klas 5 is. Zij waren namelijk lid van voetbalclub Brakkenstein en Gerard was een heel goede vriend van een van mijn broers. Ze zijn elkaar uit het oog verloren toen Gerard naar Oss verhuisde. De leerkracht van klas 3 was niet dhr. Derksen, maar dhr. Albert Derks uit Groesbeek. Hij was een neef van mijn moeder.
Reactie 18:

Ron Schipperheijn, 05-10-2017: Gerard. Er komen 200 oudleerlingen op deze reunie. Bij wie heb jij in de klas gezeten? Anders mail naar rowielda@gmail.com.
Reactie 19:

Paul Broekman, 05-10-2017: Ik las reactie 16 en zag daar twee namen staan van leerlingen, die mij zeer bekend voorkwamen. Zij zijn van ongeveer dezelfde leeftijd.
Nr. 12 en 19 op de foto woonden toentertijd in dezelfde straat als ik. Peter Gerrits was mijn buurjongen en Eddie Peters woonde schuin tegenover mij.
Wat mij verbaast is dat die twee niet op de Lourdesschool zaten waar ikzelf op zat, maar op bovenstaande school.
Was dit een willekeurige keuze van de ouders of had de parochie of het schoolbestuur hier de hand in?
Reactie 20:

Wil Struike, 06-10-2017: Paul, de Familie Gerrits is in die tijd naar de Goudhaantjesstraat vertrokken.
Reactie 21:

Paul Broekman, 07-10-2017: Nummer 9 op de foto is Jan Ariaans. Ik ben benieuwd of deze Jan Ariaans dezelfde is die ik later tegenkwam als directeur op basisschool de Dukendonck in de wijk Tolhuis.
Reactie 22:

Jan Ariaans, 07-10-2017: Ja, Paul, dat ben ik. Van 1973 tot 1986 was ik daar leerkracht. Vanaf 1986 was ik er directeur. In verband met fusie kreeg de school in 1995 de naam De Dukendonck. Jouw naam komt me uit het kortere verleden bekend voor. Wat was jouw relatie met De Dukendonck?
Reactie 23:

Paul Broekman, 08-10-2017: Hallo Jan, ik heb sinds 2003 gewerkt voor de VPON, de Vervangingspool voor Nijmegen en omstreken. Tom Fest beheerde deze. Hij bezorgde mij allerlei vervangingen en zodoende kwam ik tussen 2003 en 2009 op verscheidene basisscholen terecht, ook op de Dukendonck.
Daar ontmoette ik Gerdie Meyer - een groot NEC-fan - die vroeger bij ons in de buurt woonde en een vriend was van mijn jongere broer. En Jan van de Ven, die ook in Beuningen woonde/woont.
Ik kwam graag invallen bij jullie. De schakelklas voor buitenlandse kinderen was wel een hele bijzondere ervaring. Ik wens je alle goeds toe.
Reactie 24:

Laura de Schepper, 19-11-2017: Ad en Ton Kurvers ken ik goed. Zij woonden, met hun veel jonger broertje Han, op de Nieuwe Mollenhutseweg, het stuk bij de Grootstalselaan. Ton was een vriend van mijn broer Ger(rie) nu Gerard Rikken, geboren in 1948. Hij zat trouwens ook op deze school van 1958 tot 1960.
Volgens mij is een van de jongens Kurvers tandarts geworden. Broertje Han leidde de manege op de St. Maartenskliniek. Hij is jong overleden, maar ergens in de 50 geworden.
Reactie 25:

Wil Struike, 19-11-2017: Paul, is de heer Frielink onderwijzer geweest op de Lourdesschool?
Reactie 26:

Paul Broekman, 20-11-2017: Dag Wil, het kan best zijn dat de heer Frielink eerst onderwijzer was op de Lourdesschool, maar dat kan ik mij niet meer heugen.
Reactie 27:

Johnny Meuleman, 20-11-2017: Beste Wil Struike, nu zullen er wel meer zijn geweest maar de naam Frielink komt mij wel heel bekend voor.
Ik heb van 1969-1972 op de basisschool St. Joseph aan de Bijleveldsingel gezeten (4/5/6e klas), en de hoofdonderwijzer aldaar (6e klas) was de heer Frielink. Een van zijn zoons (Paul) zat bij mij in de klas en een andere zoon zat een klas hoger, dan was er nog een zoon en die was zo'n beetje conciërge aldaar. Volgens mij woonden zij toendertijd in Lankforst.
In de 5e klas had ik een rol in een toneeluitvoering (wat mis liep) ter gelegenheid van het afscheid van de heer Frielink, of hij toen met pensioen ging weet ik niet meer.
Toen ik uiteindelijk in de 6e klas terecht kwam kreeg ik dus een andere leraar.
Nu kijk ik zeer weinig TV maar een aantal jaren geleden zag ik per toeval in een korte tijd Paul Frielink 2x op TV als wapenexpert ..... precies zijn vader !
Reactie 28:

Paul Broekman, 21-11-2017: Hallo Johnny Meuleman, ik heb na mijn diensttijd (maart 1972) een aantal weken op deze St. Josephschool aan de Citroenvlinderstraat de heer Graat vervangen. Het schoolhoofd heette toen Frielink, m.a.w. ik denk niet dat dit hoofd dezelfde is als die van de Bijleveld. Ik denk wel dat het familie moet zijn, misschien een broer van hem!
Reactie 29:

Marielle Eijkemans-Hubers, 20-04-2018: Nummer 21 op de foto van de St. Jozeph school in de Citroenvlinderstraat is Bart Eijkemans.
Hij woont sinds 1970 in de Verenigde Staten, maar gaat nog regelmatig terug naar Nijmegen.
Leuke site..
Reactie 30:

Laura de Schepper, 21-04-2018: Ik zie nog een reactie staan uit 2017, lang niet gekeken of over het hoofd gezien! Jan Ariaans, kom jij ook uit Brakkenstein, van bakker Ariaans van de Scheidingsweg? Astrid was een klasgenootje van mij. Ook zo donker. Ik heb nog een klassenfoto waar zij op staat.
Reactie 31:

Jan van den Broek, 14-01-2019: op de foto sta ik met no 14, bijna alle namen herinner ik mij nog.
Reactie 32:

Jan Ariaans, 15-01-2019: Dag Laura. Ik zie nu pas jouw bericht, driekwart jaar nadat je jouw vraag stelde. Ik kom inderdaad van de Scheidingsweg in Brakkenstein. Ik ben niet van de bakker. Dat was een oom van me. Astrid is dus mijn nicht.

Dag Jan van de Broek. Wij zijn in die tijd volgens mij een hele tijd bevriend geweest. Herinner jij je nog dat wij op woensdagmiddagen naar het slachthuis fietsten om karweitjes te doen en dat we er een gulden voor kregen ? Best veel geld toen ! Werkte jouw vader er niet ?
Reactie 33:

Ron Schipperheijn, 15-01-2019: Hallo Jan van den Broek. Graag wil ik je toevoegen op Facebook aan de pagina van oudleerlingen St. Josephschool aan de Citroenvlinderstraat. Hier hebben zich meer dan 300 oudleerlingen zich aangemeld. Wellicht heeft dat ook jouw interesse.
Reactie 34:

Jan van den Broek, 15-01-2019: Volgens mij is nummer 24 Henny Wilmsen.
Reactie 35:

Jan van den Broek, 16-01-2019: Jan Ariaans, mijn vader werkte wel bij een slager nl Pier Klaassen in Brakkenstein. Ik ben later ook slager geworden maar van het slachthuis daar herinner ik mij niets meer van. Weet jij ook dat er een jongen bij ons in de klas zat die Hennie Willems heette? Ik zie zijn naam er niet bij staan.
Reactie 36:

Jan Ariaans, 16-01-2019: Dag Jan. Ja, ik herinner me Hennie Willems(en) heel goed. Hij was, net als ik, bevriend met Ronald Davies. Wij noemden hem “Hente”. Ik weet niet waarom. Ik kwam Hennie later in de jaren zeventig nog vaak tegen bij het schoolzwemmen in bad West. Hij was daar dan net als ik met een klas leerlingen. Hij werkte volgens mij aan de toenmalige Pieter d’Hondtschool voor ZMOK. Waar was trouwens jouw slagerij? Herinner jij je ook niet dat je bij mij thuis bent geweest aan de Scheidingsweg? Zegt de naam Hetty Klaassen jou nog iets? Dat was toch een vriendinnetje? Of gooi ik misschien herinneringen en personen door elkaar?
Reactie 37:

Jan Ariaans, 16-01-2019: Trouwens, Jan, om antwoord te geven op jouw vraag: Volgens mij is nummer 24 inderdaad Hennie Willems(en).
Reactie 38:

Mieke Hueskens-Artz, 05-02-2019: Ja ik ken de school ook goed. Mijn broers Gerry, Benny en Ruud Artz van de St. Annastraat, hebben daarop gezeten, tussen 1950 en 1964 schat ik zo ongeveer. Ik zelf kwam in 1950 op de meisjesschool aan de andere kant van de Heiweg, die school was toen net nieuw gebouwd. Daar ben ik nog 3 jaar geleden wezen kijken en het was of de tijd had stilgestaan. Inderdaad was ernaast een nonnenklooster, want de meisjesschool werd gerund door de nonnen.
Reactie 39:

Ron Schipperheijn, 05-02-2019: Goedemiddag allen,
November 2017 hebben wij een reunie gehouden van alle oud leerlingen van deze schook. We hebben een bestand van 450 leerlingen opgebouwd en een FB pagina waar zich al ruim 300 leerlingen hebben aangemeld. Zoek op oudleerlingen st.josephschool citroenvlinderstraat.
Het zou leuk zijn als jullie daaraan toegevoegd willen worden.
Reactie 40:

Hessel, 15-03-2019: Ik hoop dat jullie reunie nog een vervolg krijgt maar geheel los hiervan:
N.a.v. enkele gestelde vragen het volgende historisch beeld:
De heer Bas (P.) Frielink -eerder in Oss woonachtig- is inderdaad ook een paar jaar onderwijzer geweest op de Lourdes/Josephschool op de Veldstraat. In 1966 werd hij aangesteld als hoofd van de school op de Bijleveldsingel. Dat was tot dan (vanaf 1953) de school van de toenmaals in Nijmegen e.o. legendarische J.A. van Dijck. Nog jarenlang aangeduid met ‘de school van Van Dijck‘ bij de Wedren.
In 1970 kreeg deze teruglopende school inwoning van een nieuw opgerichte LOM-school, (Keizer Karel) met als 1e hoofd dhr. J. Lieskamp. Welke in 1974 dat hele pand ging omvatten. Een unicum in dit pand was een pilaar -een beetje afgedekt- midden in de gymzaal !! Menig hoofd is daar beschadigd.
In 1971 -op weg in de ontwikkeling naar het zgn. basisonderwijs- kwamen de meisjesschool Waldeck Pyrmontsingel (St. Louis) en de 2 kleuterscholen aan de Prins Bernardstraat samen onder het bestuur van de St. Josephscholen te vallen. Vanaf 1974 alles onder één dak: er was zo één basisschool (BS), gehuisvest op adres de Waldeck Pyrmontsingel met als directeur A.J. In ’t Groen. Vanaf 1972 vertrok B.P. Frielink, hij volgde op de Citroenvlinderstraat in 1972 dhr. A. Kuijpers op (die was daar hoofd geweest vanaf 1953, dus ook daar weer een 'lang gevestigde' voorganger).

Met dhr A. Kuijpers hebben we een vaker voorkomende achternaam (vgl J.A. Kuijpers o.m. de St. Thomasschool en jarenlang de Paulusschool vanaf 1958, een zus op de Acaciastraat, en een zoon M. Kuijpers directeur Petrus Canisius en later basisschool De Akker). Dit verschijnsel zien we meer in het Nijmeegs onderwijs met namen als Hilgers, Pelser en bv Bisschop (vader M.P: Constantijn de Grote-school; zoon W.: directeur Antoniusschool/Hazesprong, de Petrus Canisiusschool en de Nutsschool in Dukenburg). Namen welke in het Nijmeegs onderwijs in de tijd een aanzienlijke invloed hebben gehad en welke op diverse vlakken rollen hebben kunnen spelen. In ons voorbeeld lijkt dit minder het geval. Zo had B.P. Frielink wel een familierelatie met het hoofd van de voormalige Angelaschool dhr. L.M. Frielink, een school die fuseerde in 1977 met de St. Stefanusschool op de Ubbergseveldweg. L.M. Frielink was vanaf 1979 nog twee jaar hoofd van de St. Thomasschool in de Fanfarestraat. Die is inmiddels allang een onderdeel van BS. Het Octaaf.
Reactie 41:

Johnny Meuleman, 16-03-2019: Dus Hessel zat ik bij reactie 27 toch goed.
De heer vd. Graaf was daar leraar in de 5e klas die ik overigens dankzij jou in 2016 nog bezocht heb.
Dat van die pilaar in de gymzaal klopt maar hij stond niet helemaal in het midden, een beetje meer aan de zijkant.
Dat van die LOM-school heb ik nog meegekregen, toen ik in de 6e klas kwam was Dhr. Frielink vertrokken en werd Dhr. in 't Groen (met rode baard) mijn leraar, was ook net als vd. Graaf een fijne kerel.
Reactie 42:

Eugenie Minnebo-Tilleman, 08-09-2019: De meisjesschool heette de St. Franciscusschool en in mijn tijd (1963-1967) was de directrice Zuster Auxiliatrix. Zo'n prachtige naam vergeet je niet gauw.
De jongensschool werd omgeven door een hoge heg, en ik zag dat paters daar patrouilleren. Het leek mij volstrekt logisch dat de wilde jongens achter een groot hek moesten worden gehouden...
Reactie 43:

Paul Broekman, 10-09-2019: Beste Jan Ariaans, weet je dat Ed Peters, mijn vroegere fietsvriend die tegenover mij woonde in de Beemdstraat en later rector van het Dominicuscollege was geworden, niet meer onder ons is?
Je had het ook over in een eerdere reactie over Wim Hompe, die later wethouder van Nijmegen was geworden. Hij heeft ook bij mij in de klas gezeten op het Dominicus. We hadden een rijmpje over hem: Hompe, die loopt op klompen! Waarom? Dat begrijp ik nu nog steeds niet! Praten kom hij goed, leren wat minder meen ik mij nog te herinneren.
Reactie 44:

Jan Ariaans, 04-04-2020: Jazeker, Paul (Reactie 43). Excuses trouwens voor deze late reactie. Jazeker, het overlijden van Ed Peters heb ik toen natuurlijk meegekregen. Ik was er erg door geraakt. Vooral met Ed heb ik namelijk op de avond van de reünie in de Jan Massinkhal lange tijd zitten bijkletsen. Wij kwamen elkaar tijdens ons werkleven in de Nijmeegse onderwijswereld wel zo nu en dan tegen. Ik begreep dat hij, ondanks dat hij al enkele jaren met pensioen was, nog heel erg actief was in allerlei onderwijswerkgroepen en projecten. Daar was ik nogal verbaasd over, maar had ook wel bewondering voor zijn inzet en enthousiasme dat je zelfs “grote gedrevenheid“ zou mogen noemen. Helaas heeft Ed slechts kort van zijn welverdiende pensioen kunnen genieten.
Reactie 45:

Paul Wennekes, 23-08-2020: Wij woonden in het rechtse huis. Ik ben er geboren in 1959.
Ik herinner mij heel goed juffrouw Meegens, met houten arm. Juffrouw Boshouwers, van Susteren en een meester die viool speelde, de kale op zijn harmonium. Mijn maatjes waren Sjaakie Guldenaar en Hans Wonink. Gekke Eddie kwam regelmatig langs en dan hadden we de grootste lol.
Reactie 46:

Henk van Bronkhorst, 09-11-2020: Ik ben van 1946 en van 1952 tot 1958 zat ik op deze school. Namen als Sjef Eikemans, Joop Kuipers en Frans van Hulten herinner ik me op het moment. Van daar ging ik onder uitgeleide van schoolhoofd Kuipers gelijk met laatstgenoemde Frans naar het Canisius College. Ik woonde aan het begin van de Oude Molenweg nabij de St. Annastraat.
Reactie 47:

Ron Schipperheijn, 10-11-2020: Hallo Henk, wij hebben een FaceBook pagina. Oud-leerlingen St.Josephschool Nijmegen. Wellicht leuk je daar aan te melden. Staan veel foto's op van vroeger.
Reactie 48:

Paul Broekman, 17-11-2020: Hallo Henk, hadden jullie een slagerij op de Oude Molenweg bij de St. Annastraat? Ik ben daar wel eens binnen geweest voor vleeswaren voor een oude dame, die om de hoek op de Van Peltlaan woonde.
Reactie 49:

Henk van Bronkhorst, 04-12-2020: Klopt Paul. Het was toch echt 1952 en wij noemden het de St. Franciscus School aan de Heiweg. De naam Sjaakie Biessels komt bij me boven. Mijn oudere broer en zus hadden op de Lourdesschool gezeten. Ook daarvan herken ik nog enkele namen. Ik had daar namelijk op de kleuterschool gezeten en herinner me de naam Raaymakers nog van 4 jaar oud. Helaas ben ik geen Facebook kandidaat... Maar mogelijk zijn er nog andere bronnen !
Reactie 50:

Paul Broekman, 06-12-2020: Naar aanleiding van de naam St. Franciscus voor de school in de Citroenvlinderstraat (zie reactie 49). Het kan dat deze school eerst was vernoemd naar de kerk aldaar, de Franciscuskerk, en naar de nonnen die er in het klooster zaten, de Franciscanessen of de Zusters van Etten. Zij hadden ook een meisjesschool aan de Heiweg om de hoek, die inmiddels is afgebroken naar ik meen.
Maar later is de jongensschool, die volgens mij van latere datum is, overgegaan naar de stichting St. Josephscholen, gevestigd aan het Kelfkensbosch.
In mijn akte van benoeming van 1972 van de Stichting St. Josephscholen staat: tijdelijk benoemd aan RK bijzonder onderwijs voor g.l.o. aan de Citroenvlinderstraat. Hier wordt niet genoemd 'aan de St. Josephschool'. Misschien werd de school zo in de volksmond genoemd vanwege die Stichting!
Uitkomst zou brengen een rapport uit die tijd!
Reactie 51:

Rob Essers, 07-12-2020: @Paul Broekman (reactie 50) - In De Gelderlander van 11 november 1953 wordt verslag gedaan van de opening van "de nieuwe G.L.O.-school voor jongens in de St. Franciscusparochie aan de Heiweg", zonder daarbij de naam van de school te noemen. De vergunning voor de BOUW 6 KLASSIGE SCHOOL (17-02-1953) is verleend aan het Bestuur der Stichting St. Josephscholen. In het adresboek van 1955 staat bij de Jongensscholen R.K. geen naam, maar wel het oorspronkelijke adres Roermondstraat 2. De Roermondstraat liep in de periode 1953-1955 van de Vierkwartierenweg evenwijdig aan de St. Jacobslaan naar de Heiweg. Op 31 augustus 1955 heeft de gemeenteraad de naam Citroenvlinderstraat vastgesteld. Ik ben benieuwd welke namen op de rapporten uit de beginjaren van deze school staan vermeld.

Reactie 52:

Paul Broekman, 07-12-2020: In reactie 49 van Henk van Bronkhorst staat dat hij in 1952 op de St. Franciscus aan de Heiweg heeft gezeten, maar hij verwijst naar de school, die aan de Citroenvlinderstraat staat. Maar... deze school is pas in 1953 in gebruik genomen volgens reactie 8. Als dat klopt, dan zou er aan de Heiweg toch ook een afdeling voor jongens zijn geweest.
Als Henk nog een rapport heeft uit het schooljaar 1952, dan komen we er misschien achter hoe het nu echt zit!
Reactie 53:

Jan Ariaans, 07-12-2020: Dag Paul. Ik zat op de Sint Jozefschool in het schooljaar 1958-1959 in klas 5 bij dhr. Hermsen en in 1959-1960 in de 6e klas bij dhr. Kuijpers. Ik heb de rapporten nog en daarop staat inderdaad geen “eigen” naam van de school. “Sint Josephschool” was blijkbaar - in ieder geval in mijn tijd - inderdaad een volksmond-naam, afgeleid van de Stichtingsnaam.
Op mijn twee rapporten staat namelijk “STICHTING ST. JOSEPHSCHOLEN” en meteen daaronder in kleinere hoofdletters “CITROENVLINDERSTRAAT 2 - NIJMEGEN”.

Reactie 54:

Rob Essers, 07-12-2020: @Jan Ariaans (reactie 53) - In het adresboek van 1966 staat nog steeds: "St. Josephschool, Citroenvlinderstraat 2". In het adresboek van 1959 heeft de school daarentegen al huisnummer 46. De Citroenvlinderstraat begint bij de Oude Molenweg. De huizen met de nummers 4 t/m 36 waren in 1959 nog in aanbouw. De nummers 38 t/m 44 (bouwjaar 1958) waren inmiddels bewoond. Op de vergunning voor het AANLEGGEN RIOLERING (03-06-1964) staat het adres Citroenvlinderstraat 46. Deze vergunning is op 20 april 1964 aangevraagd door "Stichting St. Josephscholen".
Reactie 55:

Paul Broekman, 08-12-2020: Beste Jan Ariaans, in reactie 17 heb je het over Gerard van Druten.
Deze Gerard heeft bij mij in klas drie gezeten op het Dominicuscollege aan de Dennenstraat. Ik heb nog een klassenfoto, waarop hij staat met pater de Jong als mentor. Gerard kwam uit de buurt van de Citroenvlinderstraat, waar hij ook op die lagere school heeft gezeten. Ik kwam hem al fietsend naar het College via de toenmalige Mollenhutseweg tegen. In de jaren 1965-1967. Hij was een fanatiek sporter. Hij werkte later in Oss en zal nu zeker gepensioneerd zijn. Ik hoop, dat je deze info leuk vindt.
Reactie 56:

Jan Ariaans, 08-12-2020: Ja leuk, Paul. Ik zat van 1960 tot 1966 ook op het St.Dominicus College. Daar ken ik Gerard van Druten echter niet van. Ik kende hem als de kameraad van mijn broer. De Gerard die ik ken was inderdaad een fanatieke voetballer bij RKSV Brakkenstein. Het is dus waarschijnlijk dezelfde, temeer omdat Oss ook zijn latere woonplaats is.

Wat reactie 54 van Rob Essers betreft: Rob, nu zie ik pas dat er op mijn rapporten twee verschillende huisnummers staan: het rapport van 1958-1959 heeft huisnummer 2 en dat van 1959-1960 heeft huisnummer 46. Dan zou er dus sprake moeten zijn geweest van een eerdere aanvraag dan 1964. Of zie ik iets niet juist ?
Reactie 57:

Rob Essers, 09-12-2020: @Jan Ariaans (reactie 56) - Ik ga ervan uit dat het huisnummer van de school al voor het gereedkomen van Citroenvlinderstraat 38 t/m 44 is gewijzigd. De bouwvergunning voor de vier huizen is op 26 maart 1958 verleend. De bewoners staan vermeld in het adresboek van 1959. Mogelijk heeft de hernummering van de school na de straatnaamwijziging (raadsbesluit d.d. 31 augustus 1955) nog enkele jaren op zich laten wachten. De vergunningaanvraag voor het AANLEGGEN RIOLERING (03-06-1964) dateert uit 1964. Daarop staat het juiste huisnummer.

Uit het adresboek van 1966 blijkt dat het jaren kan duren voordat het gewijzigde huisnummer ook in het adresboek staat. Voor de gewijzigde naam van de school geldt waarschijnlijk hetzelfde. In 1966 had een aantal St. Josephscholen inmiddels een andere naam.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: