1717

< vorige | index | volgende >

Foto 1717: WIE voor café van Wezel in Hatert WANNEER van links naar rechts:
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8:

Bijgaande foto betreft het café van mijn overgrootvader H.T. van Wezel, timmerman en caféhouder te Hatert in het eerste kwart van de vorige eeuw. Zie ook het boek "het schependom van Nijmegen, 1911, blz. 212).
Op de foto (briefkaart) staat "Dorp 633 bij Nijmegen". Het café stond in latere tijden bekend als café Bossmann aan het kerkplein te Hatert.
Ik ben benieuwd wanneer deze foto is genomen. Het adres "Hatert Dorp 633" zie ik in het bevolkingsregister eerst in 1915. Later werd het adres Hatertscheweg 633. Voor 1915 zie ik in het bevolkingsregister als woonadres van H.T. van Wezel steeds "Dorp Hatert 110". Dat moet ook dit adres geweest zijn.
Als de foto rond 1900 is genomen zouden op de foto op de voorgrond de kinderen van H.T. van Wezel kunnen staan in de leeftijden van 17 (Johanna, mijn grootmoeder), 15 (Gerard), 13 (Maria), 11( Frans), 9 (Mathilde) en 7 (Liza).
Zou iemand bijv. aan de hand van de kledij kunnen inschatten uit welk jaar deze foto ongeveer is?

Ingezonden door Wim Meij (geplaatst 03-05-2020)

Reactie 0:

Wim Meij, 03-05-2020: Foto café van Wezel Hatert
Reactie 1:

Rob Essers, 03-05-2020: In de periode 1890-1910 was het adres van het pand op de foto: Hatert dorp 108 (= Wijk G, nr. 108). Vanaf 1905 staat timmerman H.Th. van Wezel voor het eerst met dit adres in het adresboek vermeld. Daarvoor woonde hij op huisnummer 110 en in 1903 op huisnummer 103d. Hij heeft het café blijkbaar overgenomen van tapper Josephus Princen die getrouwd was met Geertruida Angenieta van Wezel.

1910-1923
De straatnaam Hatertscheweg is op 27 januari 1906 vastgesteld. Het wijkgebonden huisnummer werd pas bij de negende tienjaarlijkse volkstelling op 31 december 1909 vervangen door het straatgebonden huisnummer 633. Princen blijkt verhuisd te zijn naar nummer 629. In de periode 1910-1923 was het adres van het café: Hatertsche weg 633. De foto moet dus in deze periode gemaakt zijn. Op archieffoto GN16355 (datering 1930) ziet het pand er nog hetzelfde uit.

In 1924 staat in het adresboek de nieuwe caféhouder L.F. van Haren vermeld met het adres Hatertscheweg 641. H.L. Bossmann begon op dit adres, maar op 9 augustus 1934 kreeg het café Bossmann huisnummer 657 en op 15 maart 1938 huisnummer 841. Deze nummerwijzigingen zijn terug te vinden op de woningkaart 1920-1946.
Reactie 2:

Wim Meij, 04-05-2020: Bedankt voor de toelichting. Het merkwaardige is hier, dat op de foto enerzijds het straat gebonden huisnummer 633 wordt gebruikt zonder de naam Hatertscheweg. Anderzijds wordt de wijkgebonden naam "Dorp" gebruikt met het straat gebonden nummer "633". Zou dat mogelijk in de tussenperiode van 1906 tot 1910 kunnen zijn gebeurd?
Reactie 3:

Rob Essers, 04-05-2020: @Wim Meij (reactie 2) - In het adresboek van 1909 staat nog het oude adres. Ik neem aan dat de hernummering pas later dat jaar heeft plaatsgevonden. Of de eigenaren en bewoners al voor de volkstelling op 31 december 1909 op de hoogte zijn gesteld van de nieuwe huisnummers, betwijfel ik.

De combinatie van de aanduiding "Dorp" en huisnummer "633" hangt mogelijk samen met het feit dat de straatgebonden huisnummers in de buitenwijken nog niet ingeburgerd waren. De Hatertscheweg had destijds een lengte van circa 3,3 km. Het zal ook toen niet voor iedereen duidelijk zijn geweest aan welke kant de huisnummering begon. De locatie-aanduiding "Hatert dorp" die tot 1910 in de adresboeken gebruikt werd, is veel specifieker. Ik mis op de foto wel de naam van het dorp. Het zou kunnen gaan om een uitsnede van een ansichtkaart waarbij ook een deel van de tekst is verdwenen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: