117 <= vorige |  index  | volgende =>
117 - GEBROEDERS NOORDUYN ROOKTABAK NYMEGEN
Ingezonden door Paul Broekman (toegevoegd 16-04-2016)
Thuis vond ik een doosje wat mij zeer intrigeerde, omdat het afkomstig is uit Nijmegen. Het betreft een echt antiek doosje. Ik heb het uit de erfenis van een broer van mijn moeder. De diameter is 9 cm.
Op internet ontdekte ik hetzelfde Tabaksdoosje in het museum over rookwaren in Amsterdam: een museumstuk.
Ik zou graag willen weten of er Nijmegenaren zijn die nog meer van dit doosje kunnen vertellen en wie die gebroeders Van Noorduyn waren.
Wie weet meer over deze firma? REAGEER, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.
Reactie 0:

Paul Broekman, 16-04-2016: Tabaksdoos Gebroeders Noorduyn
Reactie 1:

Rob Essers, 17-04-2016: De Firma Gebroeders Noorduijn heeft bestaan van 1 januari 1827 tot 15 december 1907. De oprichters zijn de broers:
Bernardus Noorduijn, geb. Nijmegen 11 maart 1792, † Ubbergen 6 sept. 1861, zn. van Claes en Johanna Cornelia van Roggen, tr. Nijmegen 23 okt. 1840 Jeanne Elisabeth Verweijde, geb. Amsterdam 10 aug. 1791, † Nijmegen 1 okt. 1857, dr. van Jean en Anna Elisabeth Roijère.

Arend Noorduijn, geb. Nijmegen 6 mei 1803, † Nijmegen 12 sept. 1896, zn. van Claes en Johanna Cornelia van Roggen, tr. Nijmegen 14 juni 1827 Catharina Verweijde, geb. Amsterdam 23 mei 1796, † Nijmegen 10 mei 1869, dr. van Jean en Anna Elisabeth Roijère.

In de Nederlandsche Staatscourant van 28 maart 1856 staat vermeld dat de vennootschap op 31 december 1855 is ontbonden en "dat de tweede ondergeteekende de Fabriek en den Handel onder dezelfde Firma zal blijven voortzetten.". De plaats van de oudste van de twee broers wordt later ingenomen door een neef (oomzegger) met dezelfde naam:
Bernardus Noorduijn, geb. Nijmegen 31 juli 1831, † Nijmegen 21 april 1907, zn. van Arnoldus en Petronella Frederika Johanna van Guericke, tr. Nijmegen 16 juli 1858 Anna Susanna Wilhelmina Moorrees, geb. ’s-Hertogenbosch 22 nov. 1837, † Nijmegen 1 sept. 1899, dr. van Franciscus Carel Wilhelmus en Wilhelmina van Blarkom.

Arend Noorduijn viert in 1877 zijn 50-jarig jubileum bij de firma (bron: Algemeen Handelsblad, 5 januari 1877). Uit de Nederlandsche Staatscourant van 25 februari 1886 blijkt dat de bestaande vennootschap onder de firma met ingang van 1 januari 1886 opnieuw wordt ontbonden. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe vennootschap met dezelfde naam. De drie vennoten zijn: Bernardus Noorduijn, zijn zoon Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn en Arend van Roggen, een kleinzoon van Arend Noorduijn.
Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn, geb. Nijmegen 29 juni 1859, † ’s-Gravenhage 8 febr. 1937, begr. Nijmegen 11 febr. 1937, zn. van Bernardus en Anna Susanna Wilhelmina Moorrees, tr. 1e Woudrichem 28 mei 1884 (echtsch. uitgespr. Arnhem 10 april 1902) Teuntje Johanna Rombout van Herwijnen, geb. Meeuwen, Hill en Babiloniënbroek 22 dec. 1863, † Wassenaar 8 juni 1932, dr. van Wouter Eimert Rombout en Elizabeth Uithoven; zij hertr. Nijmegen 18 juni 1913 dr. Wouter Johannes Kolff; tr. 2e Nijmegen 23 juli 1902 Susanna Catharina Beatrix des Tombe, jonkvrouw, geb. Arnhem 24 febr. 1869, † Driebergen-Rijsenburg 6 nov. 1948, dr. van François Joan Adriaan, jonkheer, en Beatrix Cruijs en gesch. echtg. van Henrick Sillem.

Arend van Roggen, geb. Nijmegen 22 maart 1855, † ald. 28 jan. 1942, zn. van Matthijs Adolph en Catharina Noorduijn, tr. Arnhem 31 maart 1887 Adelaïde Louise André de la Porte, geb. Arnhem 24 april 1866, † Nijmegen 15 mei 1934, dr. van Gilles en Constance Charlotte Clara Jacquelina Braams.

Na het overlijden van de oudste vennoot wordt de Vennootschap onder de firma "GEBROEDERS NOORDUIJN", die ten doel had "het drijven van handel in Tabak, Koffie, Thee, Kruidenierswaren enz. en het fabriceren van Tabak" met ingang van 15 december 1907 definitief ontbonden (bron: PGNC van 29 december 1907).
Reactie 2:

Rob Essers, 17-04-2016: De conclusie dat de firma "GEBROEDERS NOORDUIJN" definitief eindigde op 15 december 1907 is niet juist. Er wordt met ingang van dezelfde datum door Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn en Arend van Roggen een nieuwe vennootschap onder firma aangegaan met dezelfde naam en doelstelling.

Uit de adresboeken blijkt dat deze firma tot 1924 gevestigd is op het adres Lage Markt 52 in Nijmegen. F.C.W. Noorduijn en A. van Roggen staan in 1924 voor het laatst als tabaksfabrikant vermeld. In De Gelderlander van 11 oktober 1924 vond ik een advertentie van Notaris Leopold waaruit blijkt dat onder meer het pand Lage Markt 52 wordt verkocht. Een maand later kondigt dezelfde notaris de verkoop van Batavierenweg 57 aan (bron: De Gelderlander van 15 november 1924). Dat was het woonhuis van F.C.W. Noorduijn.

In het adresboek van 1926 staat alleen A. van Roggen nog vermeld, maar zonder beroep. Blijkbaar is er in 1924 alsnog een definitief einde gekomen aan de firma "GEBROEDERS NOORDUIJN".

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: