RuiterKarel
beeld van Keizer Karel te paard
Een tinnen beeldje uitgegeven bij het 150-jarig bestaan van de Gelderlander.
Het is 14 cm hoog en vervaardigd door een bedrijf uit Tiel.
Collectie: Theo Phoelich (toegevoegd 15 februari 2010)
Heeft u herinneringen bij dit item? Laat het ons weten, we maken graag gebruik van uw verhaal.
terug

Reactie 1:

Henny Meijer, 30-01-2011: Historisch gezien is dit mooie beeldje van Karel de Grote m.i. onjuist.

De kunstenaar is niet op de hoogte (gebracht) dat Karel de Grote geen stijgbeugels kende. Die zijn pas later uitgevonden, waardoor het mogelijk was om op een paard te vechten. Voor deze ontdekking werd het paard slechts ald vervoermiddel gebruikt. Er bestaat een beeldje met Karel de Grote op een paard, waarbij opvalt dat zijn benen hangen langs de flanken.

De Romeinen hadden wel een cavalerie, doch dit paardenvolk zat niet op paarden doch gebruikte paarden voor hun strijdwagens, waain de wielen voorzien waren met scherpe punten/zwaarden,die dodelijk waren voor de vijand. In de film Ben Hur was dat te zien.

Reactie 2:

Arjen W. Kuiken, 05-02-2011: De aanname dat men in de tijd van Karel de Grote (*) geen stijgbeugels kende is niet juist. De stijgbeugel was in die Frankische tijd zeker bekend.

De stijgbeugel is "uitgevonden", of eerder “ontdekt”, vlak voor de Slag bij Poitiers, begin oktober 732. Frankische krijgers te paard ondervonden dat ze vaster in het zadel zaten en ongemoeid met hun zware bijlen en tweesnijdende zwaarden konden rondzwaaien, zonder hun evenwicht te verliezen. Met hun haaksperen konden ze de Moorse schilden wegrukken zonder zelf van hun paard te vallen. De eerste dagen waren schermutselings- en uitdagingsgevechten, voordat de eigenlijke slag begon op 25 oktober 732. Toen zou de Frankische ruiterij het nut ervan ondervonden hebben. Voortaan kregen de zadels zijwaartse stijgbeugels.

In China was de uitvinding al veel eerder bekend, er is bijvoorbeeld een Jin-graf uit 322 waaruit blijkt dat het tuig niet alleen bij het opstijgen maar gedurende de hele rit gebruikt werd. Ook het succes van Atilla de Hun, de koning van de Hunnen, berustte op het feit dat zij stijgbeugels gebruikten. Zij konden zo andere wapens gebruiken vanaf het paard, zoals pijl en bogen en zware zwaarden en bijlen die met twee handen gebruikt moesten worden.

Of Karel de Grote zelf paard heeft gereden waarvan het zadel voorzien was van stijgbeugels is niet bekend. Henny Meijer refereert hoogstwaarschijnlijk aan onderstaande afbeelding, waarbij beide benen vrij omlaag hangen.

(*) Karel de Grote (747/748 – 814) was van 768 tot aan zijn dood koning der Franken. Daarnaast werd hij in 800 tot keizer van het Westen gekroond. Karel was de zoon van Pepijn de Korte en Bertrada van Laon. Hij is overleden na een kort ziekbed (vermoedelijk longontsteking) en is in keizerlijke kleding en zittend in een zetel ingemetseld in een crypte onder de dom van Aken.

Reactie 3:

Hubert Hendriks, 24-12-2017: Het kan heel goed zijn dat Karel de Grote wel stijgbeugels had.
Rond 700 drong de al bestaande stijgbeugel ook in het westen door.
Tijdens de slag in 732 bij Poitiers hadden de Franken al stijgbeugels waardoor ze nieuwe strijdtechnieken in konden zetten.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: