W-schildje
W-schildje
Hierbij een foto van een klein emaille bordje. Ik weet niet meer hoe ik eraangekomen ben, maar het is sinds ca 1970 in mijn bezit. Het is ongeveer 3 1/2 cm vierkant. In de jaren 50 zag je bij de sommige oudere huizen in Nijmegen nog een oud emaille schildje naast de voordeur bevestigd met een W erop. Ik herinner me huizen aan de Grote straat en aan de tweede Walstraat (Ca 1890). Van jongs af aan vraag ik mij af wat de betekenis ervan is... Huizen met een eigen WC waar de faecalienophaaldienst niet hoefde te komen? Huizen die op de Waterleiding zijn aangesloten?
Collectie: Ronny Meijers (toegevoegd 15 november 2009)

Reactie 1:

Hans Nas, 03-10-2012: Even een reactie op de foto van Ronny Meijers, het bordje met een “ W “ erop, betekende dat dit perceel was aangesloten op het openbare waterleidingnet van de gemeente.
Met vriendelijke groet, Hans Nas.

Reactie 2:

Willem van Doorn, 05-11-2012: Het schildje met de blauwe letter W was in de jaren 1939, 1940 bestemd om je tuin en je straatje te mogen sproeien met een tuinslang. Wij in de Brederostraat hadden aansluiting op elektra, gas en water. Gas en elektra werden betaald maar water niet. Dat is de reden dat de straten en tuinen alleen met emmer en gieter begoten mochten worden. De huizen bezaten één tappunt koud, de wc geen spoeling, ook hier spoelen met emmer. Wij bezaten een spoelbak met trekketting (handige vader) maar ik realiseer mij nu dat dat mogelijk niet mocht.

terug
Reactie 3:

Enrico de Visser, 26-05-2016: Wij hebben een emaille plaatje wit met een blauwe letter S bij de voordeur. Weten jullie wat daar de betekenis van is? Het lijkt mij weinig met water te maken hebben.
Gr Enrico de Visser, St. Annastraat 277

Reactie 4:

Rob Essers, 27-05-2016: Mogelijk stamt het plaatje uit de 19e eeuw en duidt de letter S op de aanwezigheid van een secreet dat voor de aansluiting op het riool door een stilleveger geleegd moest worden. Dat het plaatje naast de voordeur betekent dat ook derden in geval van hoge nood gebruik konden maken van deze sanitaire voorziening, lijkt mij wat vergezocht.
Reactie 5:

Rob Essers, 30-05-2016: St. Annastraat 277 maakt deel uit van de 3 huizen aan de St. Annalaan waarvoor in 1888 bouwvergunning werd verleend aan Teunis Christiaan Zuijderhoudt (Harlingen 18 oktober 1839 - Nijmegen 10 februari 1915). In 1883 had hij vergunning gekregen voor de bouw van de villa met huidige adres St. Annastraat 283 (Villa Helena) en in 1886 voor de villa met het huidige adres St. Annastraat 291 (Ben Venuto).

Dezelfde bordjes zouden aangebracht kunnen zijn bij nummer 275, 277, 279, 283 en 291. Mogelijk zijn hiervan op andere deurposten nog sporen te ontdekken. Van riolering was destijds in St. Anna nog geen sprake. De panden zijn pas in de periode 1925-1930 op het gemeentelijke riool aangesloten. Wanneer ze op het gemeentelijke waterleiding konden worden aangesloten, heb ik niet kunnen achterhalen. In 1878 werd een begin gemaakt met de aanleg van een reservoir op de Kwakkenberg. Mogelijk waren deze panden aanvankelijk via een eigen waterleiding voorzien van stromend water.

Zuijderhoudt woonde in de periode 1888-1905 met zijn gezin op het adres St. Anna 208 (nummer 277). De rest van zijn leven heeft hij in het pand ernaast op het adres St. Annastraat 251 (nummer 279) gewoond. De weduwe Trijntje Zuijderhoudt-Swart (Terschelling 7 oktober 1859 - Bennekom 24 juli 1925) verhuisde na zijn dood weer naar St. Annastraat 249 (nummer 277).

Op 30 juli 1909 kreeg T.C. Zuijderhoudt vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van St. Annastraat 247 t/m 251. Het plan tot het maken van lichtramen is van de architect Oscar Leeuw. Op de tekening staat de oude en de nieuwe situatie van de drie panden. Een deel van het plan uit 1909 blijk niet uitgevoerd te zijn. Alleen het middelste pand (nummer 277) heeft extra ramen gekregen. St. Annastraat 251a (nummer 281) stamt uit 1930 en kan hier verder buiten beschouwing blijken. De huidige huisnummers zijn op 10 mei 1932 vastgesteld.

Dat het bordje met de blauwe S stamt uit de tijd dat Zuijderhoudt het pand bewoonde, ligt voor de hand. De blauwe kleur associeer ik met water, maar het zou ook een huisletter of iets anders kunnen zijn.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: