Favoriet

Visitekaartje Sigarenmagazijn De Favoriet Oude Heesselaan 111
Uit de tijd dat mijn ouders een sigarenzaak hadden (vanaf 1939).
Zie ook papieren zakje en pandfoto.

Collectie Henry Artz (toegevoegd 24 januari 2010)
Heeft u herinneringen aan deze zaak? REAGEER, we maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1:
Rob Essers, 12-07-2011: De schrijfwijze van de straatnaam op het visitekaartje is opmerkelijk. In het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 staat de naam Oude Heesschelaan. Ik ga ervan uit dat dit visitekaartje na 1 mei 1947 gedrukt is. Toen trad namelijk de Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal (Stb. 1947, H 92) in werking.

Een formeel besluit om bestaande namen aan te passen aan deze wet ontbreekt, maar in de loop van 1947 worden straatnamen in registers en overzichten van huisnummers steeds vaker geschreven volgens de nieuwe spellingregels. De naam Oude Heesschelaan wordt stilzwijgend gewijzigd in Oude Heselaan.

Dit is weliswaar de meest gangbare nieuwe schrijfwijze, maar ook Oude Heesselaan (zoals op het visitekaarte) en Oude Heeselaan komen voor. Aan de verwarring komt pas een einde als de gemeenteraad op 15 juni 1966 de naam wijzigt in Eerste Oude Heselaan en Tweede Oude Heselaan.
Met vriendelijke groet,
Rob Essers

terug

Reactie 2:

Henry Artz, 15-04-2020: Het kaartje is van voor 1940 toen hadden mijn ouders deze winkel al.
Reactie 3:

Rob Essers, 16-04-2020: @Henry Artz (reactie 2) - De conclusie dat het kaartje van voor 1940 is, kan ik niet rijmen met een aantal feiten. Op 9 juli 1924 heeft de gemeenteraad de straatnaam Oude Heesschelaan vastgesteld. In 1935 werd vergunning verleend voor de BOUW van 2 WINKELHUIZEN EN 8 WOONHUIZEN (28-05-1935). Op de woningkaart 1920-1946 van Oude Heesschelaan 111 staat winkelier Johannes Arnoldus ten Thije of Boonkamp bovenaan. Sigarenmagazijn „de Favoriet”, Oude Heesschelaan 111, staat vermeld in een geboorteadvertentie van zijn zoon Theo; zie De Gelderlander van 11 februari 1938. Uit het adresboek van 1940 blijkt dat H. A. Artz inmiddels op het adres Oude Heesschelaan 111 woonde en in De Gelderlander van 31 december 1940 staat de volgende nieuwjaarswens:
Sigarenmagazijn „DE FAVORIET”
O. Heesschelaan 111
wenscht alle Familie, Cliëntèle.
Vrienden en Bekenden een Z. N.
H. A. ARTZ

In de nieuwjaarswens voor 1942 is het eerste deel van de straatnaam niet afgekort; zie De Gelderlander van 31 december 1941. De schrijfwijze van de straatnaam in de advertenties komt overeen met de officiële schrijfwijze (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924). In het adresboek van 1948 is het adres Oude Heesschelaan 111 gewijzigd in Oude Heselaan 111.
In de eerste helft van de jaren vijftig krijgt het pand huisnummer 123. Dit huisnummer staat vermeld in de advertentie in De Gelderlander van 4 maart 1955 in verband met de opheffing van SIGARENMAGAZIJN „DE FAVORIET” en de verplaatsing van de RIJWIELHANDEL van P. M. Siezenis.

Een opmerkelijk detail is de verbeterde schrijfwijze van de straatnaam op de aanvrage om bouwvergunning d.d. 8 maart 1960. De verwarring over de juiste schrijfwijze is pas weggenomen bij de vaststelling van de namen Eerste Oude Heselaan en Tweede Oude Heselaan (raadsbesluit d.d. 15 juni 1966).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: