briefMolenstraatklok

Brief aan Karel Wolf

Bij het opruimen van mijn bureau vond ik een handtekening actie uit 1920, bestemd voor mijn opa die eigenaar was van de klok aan de Molenpoort.

Collectie: Marjan Pouw-Wolf (toegevoegd 14 juli 2011)

Weet u meer over dit geschil? Laat het ons weten, we maken graag gebruik van uw verhaal.



1920

     Aan den HoogEd. Gestr. Heer Karel Wolf,
          Auto-garage, Rytuigverhuurder en Paarden-dresseur
               Molenstraat ( Poel )
                    Nymegen.

     HoogEd. Gestr. Heer
     Ondergeteekenden, allen, neringdoenden, woonachtig in Molenstraat of omliggende straten, gassen en slobben, verder, arbeiders, kantoorbedienden en employés die iederen dag geregeld minstens tweemaal de Molenstraat passeeren, en meestal precies hun tyd noodig hebben om hun betrekkingen in te nemen,- deze allen brengen hiermede ter uwer kennis, dat zy zeer dikwyls gedupeerd werden, doordat zy in het voorbygaan Uw, boven den ingang uwer inrichting hangende monumentale, electrische, licht in de duisternis-gevende klok, raadpleegden.
     Dat velen door de beoordeling van dit slingerapig slingerapparaat, te laat ofwel uren te vroeg aan den trein kwamen, waardoor op hun beurt weer vele Families, die hun kennissen op andere plaatsen verwachtten, werden gedupeerd, daar dezen, die hun kennissen met een vroegeren trein verwacht hadden, reeds eenige onkosten voor de lunch gemaakt hadden, terwyl de betrokken Familie dan yskoud met den volgenden trein kwam om te dineren.
     Van de ongelukken die gebeurden door veel te vroeg aan de trein komen willen wy niet spreken.
     Dat vele meisjes die op een vastgesteld uur een ontmoeting met een jonge man hadden besproken, totaal werden geruineerd omdat zy door uw reuzenklok, ofwel veel te vroeg, of veel te laat kwamen en van een voorgenomen gelukkig huwelyk niets terecht kwam.
     Dat vele neringdoende winkeliers menig proces -verbaal opliepen doordat het sluitingsuur voor hun zaak naar den stand uwer klok werd vastgesteld terwyl het dan soms reeds veel te laat was, waarop de dienaar van den H. Hermandad den betrokken winkelier met een bonnetje voor genoemd proces kwam vereeren.

Inspecteur Rothiaense
J.H. Hildebrandt
Celebeslaan 7 Apeldoorn

     Dat vele postende stakers niet op hun tyd, hun posten konden betrekken en daardoor de patroons de kans schoon zagen om zelf het door hun aangenomen werk af te maken en hun kost te verdienen, hetgeen toch in dezen modernen tyd als zeer ongepast bekend staat.
     Een en ander overwegende en nog grootere ongelukken vrezende, verzoeken ondergeteekenden U, de bewuste klok, het middelpunt van veel onaangenaamheden, ongelukken en beroerigheden, zoo spoedig mogelyk naar het Stadsmuseum te doen verhuizen, ofwel alle krachten aan te wenden om het ding met een fatsoenlyk tempo en regelmatig te doen loopen en van binnen met een electrische lamp van voldoende sterkte te verlichten, opdat men ook s'avonds en vooral s'nachts van uwe goedheid kan profiteeren, waarvoor ondergeteekenden u allen dankbaar zullen zyn.
     't welk doende,
Joh. Smals - Electr. Krentenbroodjes makerij
Gebr. v. Woerkom. Kolon. waren enz enz.
W. H. Braam - coiffeur .. Molenstraat
Joh v haaren     W.v.d.Berg.
H. Kamper     v.d. Horst
          Wed Römer
Hendrik Engels     H. v. Crimpen
Willem Albers     W. ..
Hent en Dore Vlamse gas
H Kreikamp Electrische Manden en kinderwiegjes makerij.



terug
Reactie 1:

J. Elbers, 11-02-2017: Hallo familie Wolf, ik kan u helaas niet helpen met deze brief, maar ik vond het wel geweldig om te lezen en heel grappig. Mijn echtgenoot L. Elbers is een nazaat van
     Geertruijda Wolf (*16-7-1850 Nijmegen †10-5-1877 Nijmegen)
     x (11-3-1874 Rotterdam) Willem Johannes Markwat (*1847 Den Haag †30-1-1938 87j)
Ik ben al enige tijd aan het zoeken uit welke tak deze Karel Wolf komt. Hele leuke foto's gevonden op internet, maar wie waren zijn ouders en grootouders? Ik hoop dat u mij kan helpen de stamboom compleet te maken.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: