Het Julianapark:

Het Julianapark, een circa 3 hectaren tellend stadspark, ligt ongeveer 500 meter van de binnenstad. Het langgerekte parkje wordt in het midden onderbroken door een kleine begraafplaats: een restant van een grotere begraafplaats, die vroeger vrijwel het gehele oppervlak van het huidige Julianapark besloeg.
Eind 1810 werd besloten tot de aanleg van deze begraafplaats - de eerste buiten de stad. Vanaf dat jaar mochten doden immers niet meer binnen de stadsmuren begraven worden. Op 20 mei 1811 vond de eerste begrafenis plaats op de 'Algemene Begraafplaats', toentertijd gelegen aan de Stenenkruisstraat. De begraafplaats bestond uit drie delen. Het noordelijk deel was voor rooms-katholieken, het middendeel voor protestanten en het zuidelijke deel voor IsraŽlieten.
Regelmatig werd het terrein uitgebreid en in 1881 bereikte de begraafplaats zijn grootste omvang en strekte het zich uit van de Wedren tot de Fort Kijk in de Potstraat. De stad, inmiddels verlost van zijn wallen, begon in deze tijd echter explosief te groeien en twintig jaar later was de begraafplaats grotendeels omringd door bebouwing. Bovendien waren elders nieuwe begraafplaatsen aangelegd. Daarom werd de begraafplaats aan de Stenenkruisstraat in 1905 gesloten. Er trad een periode van verval in en in 1925 besloot de gemeente het rooms-katholieke gedeelte tot park om te vormen. De meeste mensen werden elders herbegraven. Werden nabestaanden niet gevonden, dan werd de zerk van de overledene in de grond begraven en wilden de nabestaanden geen herbegraving elders, dan bleven de stenen liggen.
In 1926 werd ook het zuidelijke deel van de begraafplaats ontruimd, met uitzondering van het nog bestaande deel, dat werd omheind. Hier bevinden zich nog ongeveer 400 aardgraven en grafkelders, waaronder een aantal van bekende Nijmeegse personen en families. De sterk vervallen begraafplaats is tegenwoordig alleen op Open Monumentendag open.
Het uiteindelijk ontstane park kreeg op 10 mei 1926 officieel de naam Julianapark. In het park staan verschillende opmerkelijke dingen. Zo zijn er twee herinneringsbomen te vinden: de Julianaboom, geplant ter gelegenheid van de troonsbestijging van Juliana in 1948, en de Beatrixboom, die bij het 12Ĺ-jarig jubileum van Beatrix als koningin werd geplant. Nabij de Waldeck Pyrmontsingel staat sinds 1966 een bronzen beeld van twee Vierdaagsewandelaars, gemaakt door Vera Tummers-van Hasselt. Elders in het park staan nog enkele beelden van Gerard Walraeven, Cor Beugeling, Anke de Vries, Carel Visser en Gutmundsson.

English text

 

001DSC04441.jpg 002DSC04442.jpg 003DSC04462.jpg 004P0003873.jpg 005DSC04460.jpg
006DSC04469.jpg 007DSC04440.jpg 007eDSC08789.jpg 007fDSC08768.jpg 007gDSC08773.jpg
007hDSC08777.jpg 007iDSC08780.jpg 007jDSC08781.jpg 007kDSC08783.jpg 007lDSC08784.jpg
007mDSC08786.jpg 007nDSC08787.jpg 007oDSC08790.jpg 007pDSC08791.jpg 008DSC04473.jpg
009DSC04476.jpg 010P0003869.JPG 011DSC04428.jpg 012P0003874.JPG 013DSC04456.jpg
014DSC04452.jpg 015P0003878.jpg 016DSC04432.jpg 017DSC04431.jpg 018DSC04477.jpg
019DSC04444.jpg 020DSC04457.jpg 021DSC04482.jpg 022DSC04489.jpg 023DSC04479.jpg
024DSC04446.jpg 025DSC04488.jpg 026DSC04451.jpg

terug

Lees meer over deze begraafplaats in Paul van der Heijden's artikel in De Blik elders op onze site.
Reactie 1:

JAM.Willems, 15-04-2017: Het kunstwerk van Gerard Walraeven (Kubus met uitslag) staat tegenwoordig in het Westerpark (Weurtseweg) en niet meer in het Julianapark.
Reactie 2:

Hans van den Heuvel, 17-04-2017: Hallo J.A.M. Willems, in het Westerpark staan nog 2 werken van Gerard Walraeven nl. kubus 1972 en 3 kubussen zonder titel.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: