De Antonius van Paduakerk:

Aan een klein voorplein aan de Groesbeekseweg staat de Antonius van Paduakerk, in 1916-1917 gebouwd naar een ontwerp van J. Margry. Margry kwam uit een familie van kerkenbouwers: zijn vader had enkele jaren eerder de kerk aan de Groenestraat ontworpen en zijn oom had diverse godshuizen in het bisdom Haarlem op zijn naam staan.
J. Margry ontwierp de kerk aan de Groesbeekseweg in de neogotische stijl, een voor katholieke kerken kenmerkende bouwstijl die inmiddels eigenlijk al uit de tijd was. De kerk wordt aan de buitenzijde verlevendigd door in hoogte verspringende bouwdelen, torentjes en dakkapellen. De viering, waar het middenschip, het koor en het bijzondere tweebeukige transept elkaar kruisen, wordt bekroond door een lage zeszijdige koepel met een klokkentorentje bovenop. De 50 meter hoge toren die aan de voorzijde was gepland en die een belangrijk herkenningspunt had kunnen worden, werd nooit gebouwd. Daardoor valt de kerk nu nauwelijks in het straatbeeld op en is de voorgevel duidelijk onaf.
Links naast de kerk verrees in 1917 een forse pastorie, eveneens van de hand van J. Margry.

01-DSC03767.jpg 02-DSC03768.jpg 03-DSC03732.jpg 04-DSC03736.jpg 05-DSC03737.jpg
06-DSC03778.jpg 07-DSC03773.jpg 08-DSC03770.jpg 09-DSC03783.jpg 10-DSC03757.jpg
11-DSC03758.jpg 12-DSC03667.jpg 13-DSC03639.jpg 14-DSC03637.jpg 15-DSC03688.jpg
16-DSC03648.jpg 17-DSC03719.jpg 18-DSC03665.jpg 19-DSC03680.jpg 20-DSC03687.jpg
21-DSC03640.jpg 22-DSC03701.jpg 23-DSC03657.jpg 24-DSC03659.jpg 25-DSC03636.jpg
26-DSC03705.jpg 27-DSC03670.jpg 28-DSC03677.jpg 29-DSC03704.jpg 30-DSC03707.jpg
31-DSC03709.jpg 32-DSC03669.jpg 33-DSC03710.jpg 34-DSC03711.jpg 35-DSC03713.jpg
36-DSC03685.jpg 37-DSC03700.jpg 38-DSC03682.jpg

terug

Ook de Groenestraatkerk is gewijd aan de H. Antonius van Padua en ontworpen door een Margry.
Reactie 1:

Beppie Peters, 25-03-2017: Antonius van Paduakerk Nijmegen 100 jaar

Op 20 juni 2017 is het 100 jaar geleden dat de Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg in Nijmegen in gebruik werd genomen. Ze is prominent aanwezig in de stad Nijmegen en biedt plek aan een vitale gemeenschap. Daarom wordt het eeuwfeest gevierd met een uitgebreid feestprogramma.

Een gemeentelijk monument is deze kerk in de 19-eeuwse schil rond de Nijmeegse binnenstad. Die schil is op haar beurt weer een rijksmonument. Een kerk met een flinke toren moest het worden. Toen het gebouw klaar was in 1917, stond er nog geen toren en die zou er ook niet komen. In plaats daarvan werd een parochiehuis gebouwd aan de van Slichtenhorststraat dat ook nu nog veel in gebruik is.
De kerk is gebouwd naar het ontwerp Architect J. Margry uit Rotterdam. Na het slopen van de vestingwerken in 1874 kan de stad gaan uitbreiden buiten de stadswallen. In 1911 worden de eerste gesprekken gevoerd over de oprichting van een parochie voor Nijmegen Oost. In maart 1912 krijgt kapelaan O'Reilly van de bisschop van 's Hertogenbosch Mgr. v.d. Ven opdracht om aan de Groesbeekseweg een nieuwe kerk te bouwen. Er wordt grond gekocht aan de Groesbeekseweg en de van Slichtenhorststraat op voorwaarde dat daar vr 1 mei 1917 een kerk en pastorie worden gebouwd. De uitvoering van het hele project verloopt echter moeizaam. Men zou pas gaan bouwen als de bouwsom beschikbaar was. Dat bedrag komt in 1914 ter beschikking maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog leidt tot verder uitstel.
Op 17 januari 1916 wordt de bouw van de kerk toch eindelijk aanbesteed. Aan de firma Thunnissen en Van Sambeek wordt de bouw opgedragen voor het bedrag van f 154.160,00. De toren en de zijkapellen vallen buiten het bestek omdat de bisschop het, gezien de tijdsomstandigheden, onverantwoord vindt daarvoor nog eens f 22.000,00 extra ter beschikking te stellen. De eerste steen wordt gelegd op 4 april 1916. Een deel van het benodigde geld was afkomstig uit een bijzonder fonds van een groot vereerder van de H. Antonius van Padua. Telkens als een nieuw te bouwen kerk aan deze heilige toegewijd zou worden kon de bisschop f 10.000,00 uit dit fonds putten. Zo werd het de Antonius van Padua kerk in Nijmegen.
In de tijd waarin de Antonius van Paduakerk gebouwd wordt, is de bouwstijl veel soberder geworden. De vorm van de kerk herinnert aan de (neo)gotische kerken; er zijn echter betrekkelijk weinig versieringen. Er zijn nauwelijks beelden of schilderingen, de kapitelen zijn eenvoudig. Alles in de kerk is uiterst functioneel en er is veel licht. De architect J. Margry werkte enerzijds duidelijk vanuit de traditie van de grote Nederlandse neogotische bouwmeesters als P.J.H. Cuijpers, anderzijds vindt men bij hem elementen die kenmerkend zijn voor de Amsterdamse school en vooral het 'Nieuwe bouwen'. Pastoor O'Reilly wilde een kerk met een 'vroeg gotisch karakter'. Kenmerkend voor de stijl van Margry is evenwel dat hij elementen ontleende aan een aantal bouwstijlen zoals gothiek, barok en moderne architectuur.
Op 20 Juni 1917 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen. Pastoor O'Reilly is bijna 30 jaar pastoor van de parochie geweest.
In de week van 18 t/m 24 juni 2017 is er een feestweek voor alle parochianen die geopend wordt met een feestelijke Eucharistieviering op 18 juni in het bijzijn van de huidige Bisschop van 's Hertogenbosch Mgr G. de Korte.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: