Aanleg Moenenstraat
P0003606.jpg P0003607.jpg P0003608.jpg P0003609.jpg P0003610.jpg
P0003611.jpg P0003613.jpg P0003850.jpg P0004011.JPG P0004157.jpg
P0004382.jpg ZM240026.jpg ZM240044.jpg ZM300045.jpg
In 2003 - begin 2004 werd in Nijmegen de verlengde Marikenstraat aangelegd, later kreeg de straat de officiŽle naam: Moenenstraat. Het begon allemaal met de sloop van een aantal panden aan de Ziekerstraat en in maart 2003 startten de opgravingen in de archeologisch interessante gebied. Het gemeentelijk Bureau Archeologie hing op donderdag 6 maart 2003 verklarende posters op betreffende de opgravingen. Op de posters was te lezen en zien dat de Ziekerstraat ooit Mooksestraat heette daar deze weg richting Mook leidde. Na de bouw van een (melaatsen)ziekenhuis buiten de stadsmuren werd de weg in 1450 omgedoopt tot Ziekerstraat. De nabijgelegen Ziekerpoort werd rond 1700 dichtgemetseld vanwege versteviging van de stadsmuren. In 1811 ging de poort weer open maar enige jaren later, in 1815, werd hij opnieuw dichtgemetseld.

Op het opgravingsterrein zijn een aantal beerputten gevonden, en verwachtte men tevens de contouren van een grafveld en Romeinse weg te zullen aantreffen.

Het PDF bestand van de posterpresentatie van de gemeente Nijmegen

Nieuwsbericht Dagblad De Gelderlander:

De Gelderlander, 3 april 2003:


Romeinse drinkbekers gevonden op bouwplek bij Ziekerstraat

Door onze verslaggever

NIJMEGEN o De archeologische opgravingen tussen de Ziekerstraat en het Arsenaal in het centrum van Nijmegen hebben de gravers inzicht gegeven in de grenzen van het laat-Romeinse en vroeg-middeleeuwse grafveld.
Van dit uitgestrekte begravingsgebied op en rond de MariŽnburg was de zuidelijke grens niet bekend. Voor de opgraving ging het Bureau Archeologie van de gemeente ervan uit dat deze ongeveer gelijk zou lopen met de Ziekerstraat. In de Romeinse tijd lagen graven vaak langs (doorgaande) wegen. De grens blijkt echter op ongeveer twintig meter van de Ziekerstraat te liggen, in de richting van het Arsenaal. De graven liggen aan de rand van een droog dal dat van het huidige postkantoor aan de Van Schevichavenstraat naar Plein 1944 heeft gelopen. Het vermoeden bestaat dat in dit dal een Romeinse weg heeft gelopen.
Inmiddels is dit dal, dat in de ijstijden door smeltwater werd gevormd, opgevuld. In de IJzertijd is hier ook sprake geweest van menselijke activiteit. Wat precies kan stadsarcheoloog Harry van Enckevort nog niet zeggen. ,,Het dal was vlak na zijn ontstaan zo'n vijfenhalve meter diep", zegt de archeoloog. ,,Het heeft lang het landschap gedomineerd. De laatste vier, vijf eeuwen is het pas opgevuld. Ook bij de Burchtstraat was er eerder een dal. In de Romeinse en middeleeuwse tijd was Nijmegen veel geaccidenteerder dan nu."
Tijdens de opgraving is een aantal Romeinse graven uit de vierde eeuw gevonden. Doordat ze redelijk diep lagen, zijn ze goed geconserveerd. Eťn Romeins graf bevatte een acht centimeter brede bronzen beslagplaat van een riem. Een ander graf gaf twee drinkbekers prijs. De andere vierde-eeuwse graven bevatten geen bijgaven.
Rond het midden van de vierde eeuw verdwijnt de gewoonte giften mee te geven aan de overledene. Dat heeft te maken met de opkomst van het Christendom. Het is volgens Van Enckevort echter niet zo dat alle graven zonder bijgiften daarmee van christenen zijn.
Er is bekend dat aan de Ziekerstraat vanaf de 16e eeuw huizen hebben gestaan. De oudste resten van huizen die de archeologen hebben gevonden, dateren echter uit de 19e eeuw. Eerder werd al bekend dat de gravers een aantal beerputten hebben gevonden.

De Moenenstraat werd begin juni 2004 feestelijk geopend.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: