// ga terug naar reactieformulier // als js uit staat, komt lezer die op REAGEER klikt hier zonder querystring. // dan terugsturen naar originele pagina met // header("Location: {$_SERVER['HTTP_REFERER']}"); // bv function goback() { header("Location: {$_SERVER['HTTP_REFERER']}"); exit; } goback();