Noviomagus Privacyverklaring

Privacyverklaring van Noviomagus.nl (versie 25-05-2018 01-05-2021)

 
Als gevolg van de nieuwe privacywet (bekend als de AVG), hebben wij vastgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Stichting Noviomagus.nl registreert uw persoonsgegevens

Bij aanmelding als Donateur of Sponsor:
•naam, adres, e-mailadres,
•financiële gegevens (IBAN, gifthistorie, manier van betalen),
•telefoonnummer, geslacht, geboortedatum als u die vermeld heeft op het formulier.
Deze gegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke administratieplicht voor stichtingen).

Bij aanmelding als Nieuwsbriefabonnee:
•e-mailadres,
•naam als u die vermeld heeft.
Deze gegevens worden bewaard tot u zich afmeldt als Nieuwsbriefabonnee of het e-mailadres bij twee opeenvolgende Nieuwsbrieven niet bereikbaar is.

Bij correspondentie of plaatsing van een reactie:
•naam, e-mailadres.
Deze gegevens blijven bewaard om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld als we een vraag krijgen over een door u gestuurde foto.

Bij het inzenden van een formulier wordt bovendien uw IP-adres geregistreerd. Dit doen we om misbruik van de formulieren te voorkomen. Het IP-adres wordt maximaal 2 maanden bewaard.

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden online bewaard bij onze Webhost en offline bij onze medewerkers. Ze worden alleen gedeeld met anderen als u daarvoor toestemming geeft of als daartoe een wettelijke verplichting is.
Met onze Webhost VIP Internet hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, te lezen op https://www.vip.nl/over-ons/verwerkersovereenkomst/.

Wijziging per 01-05-2021:
Onze Nieuwsbrief wordt voortaan verstuurd via het in Nederland gevestigde laposta.nl. Ook met Laposta hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noviomagus.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noviomagus.nl

Noviomagus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Noviomagus.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noviomagus.nl.

Enige maatregelen die we hebben genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
•Communicatie met de server vind plaats over TLS (SSL), een beveiligde internetverbinding (te herkennen aan het 'slotje' in de adresbalk).
•Wachtwoorden worden versleuteld bewaard.
 

Producten van derden

 
Diverse pagina's bevatten inhoud die wordt verzorgd door externe websites. Dit betreft de zoekvakken (Google), onze filmfragmenten (Vimeo), overige filmpjes (YouTube = Google) en enkele interactieve plattegronden (Google Maps). Bij gebruik van onze site is ook hun privacybeleid van toepassing. Zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en https://vimeo.com/privacy.
 

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: