Rerum Novarum-week in nijmegen, 1920

Bekijk het artikel op MijnGelderland

In Nijmegen werd in 1920 ter ere van de ingebruikname van het R.K. Vereenigingsgebouw een Rerum Novarum-week georganiseerd. Tijdens deze week werd de encycliek herdacht, gevierd en gevolgd. Bekijk een artikel over dit onderwerp op MijnGelderland, de geschiedenis website van Gelderland.

In 2019 onderzoeken Masterstudenten van de Radboud Universiteit de achtergronden van de Gelderse katholieke vakbonden in het kader van het projectcollege ‘Achter de vaandels’ van de RU master ‘Geschiedenis en Actualiteit’ en het Katholiek Documentatiecentrum in samenwerking met de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen. Een publieksvriendelijke versie van de onderzoeksresultaten vindt u op MijnGelderland.