Het begin van de katholieke arbeidersbeweging


Bekijk het artikel op MijnGelderland

Als gevolg van de pauselijke encycliek Rerum Novarum uit 1891 kwam de Rooms Katholieke arbeidersvereniging in Nederland in een stroomversnelling. Het bisschoppelijke communiqué van 1916 gaf een tweede impuls aan de katholieke vakbeweging. In Gelderland ontstonden hierdoor veel lokale vakverenigingen.
Bekijk het artikel over dit onderwerp op MijnGelderland, de geschiedenis website van Gelderland.

In 2019 onderzoeken Masterstudenten van de Radboud Universiteit de achtergronden van de Gelderse katholieke vakbonden in het kader van het projectcollege ‘Achter de vaandels’ van de RU master ‘Geschiedenis en Actualiteit’ en het Katholiek Documentatiecentrum in samenwerking met de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen. Een publieksvriendelijke versie van de onderzoeksresultaten vindt u op MijnGelderland.