Archivering van de vakbond

Het SVAN bestuur in 2008
Bekijk het artikel op MijnGelderland

De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen bestaat sinds 1979, al is de naam pas sinds 1989 in gebruik. De wortels van de SVAN liggen in de Nijmeegse katholieke arbeidersbeweging. Eind jaren zeventig gingen het NKV en het NVV fuseren tot FNV. In dat proces, wat ook lokaal gevolgen had, kwamen er archieven van verschillende bonden en personen vrij. De Stichting Sint Jan ontfermde zich daarover, om ze te bewaren voor toekomstige generaties.
Bekijk het artikel over dit onderwerp op MijnGelderland, de geschiedenis website van Gelderland.