Gezamenlijk project van KDC en RAN van start

De inzegening van de na een brand herbouwde schoenfabriek Robinson aan de Groesbeekseweg, 1935
De inzegening van de na een brand herbouwde schoenfabriek Robinson aan de Groesbeekseweg, 1935
(RAN F58972, Vereenigde Fotobureaux Amsterdam)

Onze gift aan het KDC-fonds komt ten goede aan het Katholiek Documentatie-centrum (KDC) en het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Hiermee kunnen onderzoeks- en publicatieprojecten over de geschiedenis van arbeidsverhoudingen en over de naoorlogse tweede industrialisatie-golf in Nijmegen worden gefinancierd.

Verder kunnen het KDC en het RAN gezamenlijk een aantal archieven over arbeidsverhoudingen, vakbonden en industrialisatie (beter) toegankelijk laten maken. In december 2020 zijn de werkzaamheden begonnen. Bij het RAN gaat het onder meer om de archieven van de Nijmeegse schoenfabrieken Wellen en Co. (1929-1982) en Swift en Robinson (1929-1980). Naar verwachting wordt de bewerking medio 2021 afgerond.

In memoriam Lida Tijssen-Jansen

Lida Tijssen-Jansen

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat onze oud-secretaris, Lida Tijssen-Jansen, op zondag 6 december 2020 is overleden.
Lida was eerst samen met haar man Wim actief voor het Vakbondshistorisch Archief. Na zijn dood bleef ze actief, als enige vrouw in het bestuur, tot ze in mei 2013 haar functie als secretaris neerlegde.
Lida stond haar mannetje, ze heeft veel werk voor ons verzet, o.a. bij het overbrengen van de collectie naar het RAN en het KDC. In de laatste jaren bleef ze een fervent bezoekster van de SVAN-activiteiten.
We zullen haar missen en wensen haar kinderen sterkte met het verlies.

Gift aan het KDC voor behoud en onderzoek

Leden van het SVAN-bestuur bij een bezoek aan het KDC in 2019. Foto: KDC

De SVAN doet in oktober 2020 een donatie aan het KDC Fonds (onderdeel van het Radboud Fonds) om te besteden aan behoud van de collectie en onderzoek. Samen met het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), waar een groot deel van deze archieven zijn ondergebracht, ontsluit het KDC de laatste vakbondsarchieven. Het KDC bereidt onderzoeks- en publicatieprojecten voor over de geschiedenis van arbeidsverhoudingen en over de naoorlogse tweede industrialisatiegolf in Nijmegen. SVAN-voorzitter Piet Peters en secretaris/penningmeester Olav Buunen zijn blij met deze overdacht: ‘Wij zien met genoegen dat door deze gift de aandacht voor de geschiedenis van de vakbondsmensen in deze regio gewaarborgd is.’

Zie ook het bericht op de site van het KDC.

In memoriam Theo Vister

Theo in het archief

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat onze penningmeester, Theo Vister, op zaterdag 26 september 2020 is overleden.
Theo was sinds februari 2012 penningmeester van het Vakbondshistorisch Archief. Hij was een rots in de branding en zette zich o.a. in voor de verkoop van het pand en het onderbrengen van de collectie bij het RAN en het KDC.
We zullen hem missen en wensen Hilde sterkte met het verlies.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving