Traianusplein

Traianusplein

Het Keizer Traianusplein:

Op het kruispunt van vier belangrijke wegen – de Sint Jorisstraat, Sint Canisiussingel, Mr. Franckenstraat en Nieuwe Ubbergseweg – werd rond 1880 een fraai (naamloos) plein aangelegd, met in het ellipsvormige middenplantsoen een grote fontein, omringd door exotische beplanting. Het parkje sneuvelde rond 1935 in verband met de bouw van de Waalbrug. Het ellipsvormige pleintje maakte plaats voor een op het Keizer Karelplein gelijkende rotonde met een strak gazon in het midden en dwars door het Hunnerpark kwam de oprit van de Waalbrug te liggen. De nieuwe rotonde werd in 1936 vernoemd naar de zoon van Karel de Grote, keizer Lodewijk de Vrome. In 1955 zou het plein zijn huidige naam krijgen.
Het groeiende wegverkeer maakte aanpassingen aan het plein al halverwege de jaren ’50 noodzakelijk: het middenplantsoen van de rotonde werd toen deels opgeofferd voor asfalt. Zijn huidige complexe vorm kreeg het plein pas bij een ingrijpende reconstructie omstreeks 1973. De rotonde werd als het ware uitgerekt en in de restruimte tussen de wegen werd gespeeld met hoogteverschillen.

De betonnen zuil op de voorgrond is in 1993 geplaatst in het kader van het 100-jarig bestaan van de VVV Rijk van Nijmegen. De zuil markeert het draaipunt van de Via Romana, een cultuurtoeristische fietsroute die de oude Romeinse grensweg tussen Xanten en Nijmegen volgt. Op de achtergrond staat het verzetsmonument van de hand van Marius van Beek.

Keizer Traianusplein:

At the crossroad of four important roads – Sint Jorisstraat, Sint Canisiussingel, Mr. Franckenstraat and Nieuwe Ubbergseweg – a fine (unnamed) square was constructed, including a large fountain surrounded by exotic plants in the elliptical central garden. This small public garden was sacrificed around 1935 because of the building of the Waal bridge. The elliptical central square was changed into a roundabout, similar to the Keizer Karelplein, with an austere lawn in the middle, and the access road to the Waal bridge ran right across the Hunnerpark. The new roundabout was named after Charlemagne’s son, Emperor Louis the Pious (‘Keizer Lodewijkplein’), in 1936. 
In 1955 the square received its current name. Increasing traffic made changes to the square necessary as early as the middle of the 1950’s: the central garden of the roundabout was partly sacrificed for asphalt. The square only obtained its present complicated form in a radical reconstruction around 1973. The roundabout was stretched out, as it were, and in the spaces between the roads the reconstructors played with differences in height.
The concrete pillar in the foreground was placed in 1993 on the occasion of the centennial of Nijmegen’s Tourist Information Bureau. The pillar marks the turning point of the Via Romana, a cultural tourist cycle route which follows the old Roman border road between Xanten and Nijmegen. In the background is the monument honouring the resistance by Marius van Beek

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: